Violența împotriva femeilor costă anual România peste 9 miliarde de euro

05 Oct 2016 | scris de Istvan Deak
Violența împotriva femeilor costă anual România peste 9 miliarde de euro
Institutul European pentru Egalitate de Gen (EIGE) a lansat de curând primul raport cu privire la estimarea costurilor provocate de violența împotriva femeilor și violența domestică în cele 28 de state ale Uniunii Europene.
 
Coform raportului, violența împotriva femeilor aduce prejudicii anuale de 9 miliarde de euro în bugetul statului român. Violența bazată pe gen majorează prejudiciul la 10,3 miliarde de euro anual, violența domestică împotriva femeilor fiind de 4,34 milioane de euro.
 
“Când este posibil să elaborăm estimări ale costurilor violente pe bază de sex în Uniunea Europeană, acestea sunt subestimate. Impactul asupra economiei și a societății este uriaș. Costurile nu sunt suportate doar individual, ci și de întreaga societate. Violența dăunează economiei, iar rănile suferite înseamnă perioade de inactivitate profesională. Asta drenează resursele din serviciile susținute din fonduri publice sau colective”, notează experții EIGE.
 
Ei atrag atenția că se poate cuantifica cu exactitate timpul în care victima a lipsit de la locul de muncă, resursele financiare pierdute de ea, de angajator, dar și de stat. “Violența duce chiar la pierderea locurilor de muncă și a unei productivități scăzute la locul de muncă, ceea ce provoacă o ramificație largă în economie și societate”.
 
Principalele șapte categorii care au fost luate în considerare în elaborarea costurilor au fost: pierderile economice generate, sănătatea, sistemul judiciar, bunăstarea socială, servicii specializate, impact fizic și emoțional.
 
România este evidențiată printre cele șapte țări ale UE, în care poliţia nu întocmește o bază de date privind relația dintre agresor și victimă, nici în funcție de vârstă sau sex, în schimb este printre puținele țări din UE în care de asta se ocupă parțial sistemul de sănătate.
 
S-au evidențiat patru forme de violență: crimă, vătămare corporală, agresiune și violență sexuală. S-a elaborat un cost fix pentru fiecare categorie în parte. O crimă aduce statului un prejudiciu financiar de 757.133 de euro, 1957 ”valorează” o vătămare corporală, 451 o agresiune și 7435 de euro o infracțiune sexuală. Pentru a afla dimensiunea totală s-a înmulțit numărul de fapte înregistrate oficial cu fiecare cost aferent.
 
S-au elaborat și costuri fixe pentru tratament medical: 1292 de euro în cazul unei crime, 2263 la o vătămare corporală, 207 la o agresiune obișnuită și 1537 pentru o infracțiune sexuală.
 
Evident că fiecare faptă înseamnă cheltuieli aferente în sistemul judiciar penal: 242.087 în cazul unei crime, 2980 la o vătămare corporală, 427 la o agresiune obișnuită și 5536 pentru o infracțiune sexuală. La acestea se adaugă și costuri indirecte totale estimate la 760 de milioane de euro anual în cazul violenței pe bază de sex, dintre care 471 de milioane în cazurile de violență domestică.
 
Reprezentarea victimei în instanță, asistența privată, cheltuielile de judecată pentru procesele deschise în civil generează cheltuieli anuale de 405 milioane de euro. La acestea se adaugă și cheltuieli suportate anual de victime și/sau de apropiații lor de 230 de milioane de euro.
 
În categoria bunăstarea socială este inclus sprijinul financiar acordat de stat victimelor violenței. Acestea sunt estimate la 172 de milioane de euro anual, la care se adaugă și părăsirea căminului conjugal, mutarea într-un alt oraș, cartier, etc, cheltuieli estimate la 610 milioane de euro. Cazurile de violență care necesită intervenția protecției copilului scot din buzunarul statului anual 1,124 miliarde de euro.
 
Cheltuielie statului pentru crearea şi susţinerea serviciilor şi instituţiilor specializate în acest domeniu sunt estimate la 210 milioane de euro anual. Pentru cheltuieli privind impactul fizic și emoțional al violenței s-au elaborat costuri  fixe: 1,44 milioane de euro în cazul unei crime, 7643 pentru vătămare corporală, 1322 pentru agresiune și 38.190 pentru violența sexuală.
 
În concluzie, violența împotriva femeilor scoate anual din buzunarul celor 28 de state UE peste 258 de miliarde de euro, dintre care aproape 110 reprezintă violență domestică împotriva femeilor. Studiul a fost realizat pe costuri fixe estimate de autoritățile britanice, care ulterior au fost extrapolate pentru toate statele UE-28, raportat la numărul populației din 2012.
 
“Violența bazată pe gen este percepută drept una dintre cele mai grave forme de inegalitate de gen și rămâne una dintre cele mai răspândite forme de încălcare a drepturilor omului în era modernă. Eradicarea violenței împotriva femeilor și protejarea victimelor/supraviețuitorilor este un obiectiv declarat al Uniunii Eueope și o zonă cheie pentru Institutul European pentru Egalitate de Gen (EIGE). 
 
O înțelegere corectă a costurilor generate de violența bazată pe gen poate să ghideze statele UE în elaborarea eficientă a unor politici viitoare. Violența nu cunoaște granițe geografice, nici diferențe etnice, de vârstă sau de statut social, iar costurile sunt suportate atât de persoane fizice, cât și de întreaga societate”, a subliniat Virginija Langbakk, directorul Institutului European pentru Egalitate de Gen.
 

Alte stiri din Actualitate

Ultima oră