EXCLUSIV. Proiectul educațional ”Fifty/Fifty”, o șansă pentru școlile din România

08 Oct 2017 | scris de Istvan Deak
EXCLUSIV. Proiectul educațional ”Fifty/Fifty”, o șansă pentru școlile din România Galerie foto (5)

Unabhängiges Institut für Umweltfragen UfU e.V.  desfășoară în momentul de față în 5.000 de școli din Germania, precum și în școli din Spania, Italia, Grecia, Danemarca, Anglia, Bulgaria, și  Japonia  proiectul ”Fifty/Fifty – Creșterea eficienței energetice în unitățile de învățământ”.

Începând din luna octombrie 2015, proiectul este implementat în România de către UfU în parteneriat cu Asociația Environ cu susținerea Ambasadei Republicii Federale Germania la București.

Implementarea Proiectului în România se face în baza Parteneriatului existent între Asociația Environ și Ministerul Educației Naționale și Cercetării Stiințifice. 

Proiectul durează până în aprilie 2018, iar reprezentanții mai multor școli din Germania fac apel la directorii de școli din România să își înscrie unitățile de învățământ în program.

Cât de important este un asemenea proiect și care este impactul asupra elevilor ne-a fost confirmat, cu ocazia unei vizite organizate de Adelphi într-un gimnaziu din cartierul berlinez Pankow, acolo unde elevii sunt formați și instruiți printr-un program numit “Folosește capul și nu cărbunele”. Deși au doar 12-13 ani, la finalul unui curs de pregătire, elevii doritori sunt numiți manageri energetici pe unitatea de învățământ. O titulatură pe care o îmbrățișează cu mândrie și care le aduce respectul cuvenit.

Iniţiativa

Inițiativa UfU, susținută de Agenția Germană pentru Mediu, de a implementa și în România acest proiect se înscrie în contextul în care la Conferința internațională asupra schimbărilor climatice (COP21), organizată sub egida ONU, în 2015 la Paris, cele 28 de state membre au stabilit să pledeze pentru ca emisiile de gaze cu efect de seră să fie diminuate la nivel global cu 40 % până în 2030, cu 50 % până în 2050, și să fie apropiate de zero sau chiar mai mici în 2100 față de anul 1990, astfel încât creșterea temperaturii medii globale să nu depășească 2 grade Celsius în anul 2100 față de perioada preindustrială.

Obiectivul 

Obiectivul proiectului “50/50 – Creșterea eficienței energetice” este, pe lângă economisirea energiei, să provoace o schimbare de comportament în rândurile participanților și ale membrilor familiilor acestora în ceea ce privește acțiunile concrete prin care fiecare dintre noi poate lupta împotriva schimbărilor climatice.

Pe lângă obiectivul principal care vizează implicarea directă a elevilor și a cadrelor didactice în aplicarea unui set de măsuri practice vizând utilizarea eficientă a resurselor prin creșterea eficienței energetice a unităților de învățământ și contribuția la reducerea amprentei de carbon, proiectul își propune și angrenarea autorităților locale într-un proces activ de informare și constientizare a populației în ceea ce privește măsurile concrete în domeniul atenuării schimbărilor climatice, promovării economiei circulare și încurajarea unui comportament responsabil față de mediu la nivel personal.

Fifty/Fifty se bucură de succes în rândul școlilor și de interes din partea autorităților, numărul școlilor înscrise în proiect crescând în fiecare an. Aceasta demonstrează că, în timpul care s-a scurs de la inițierea proiectului, importanța tematicilor abordate precum cele legate de schimbările climatice a început să fie percepută tot mai mult de către public, ceea ce a condus la o implicare din ce în ce mai mare din partea elevilor, a cadrelor didactice și a administratorilor în proiect.

Implementare

Implementarea Fifty/fifty în România s-a facut prin intermediul unui Program Pilot derulat în șase unități de învățământ având ca rezultat stabilirea câtorva standarde de comportament responsabil în ceea ce privește eficientizarea energetică. Au fost implementate măsuri de micșorare a consumului inutil de curent electric și energie pe perioada week-end-urilor și în vacanțe. 

Ca urmare a aplicării metodelor simple de economisire s-a observat o scădere cu aproximativ 10% a consumului energetic. Metodele de economisire a energiei au devenit parte integrantă din programul zilnic al elevilor atât la școală cât și acasă. Ca urmare a succesului înregistrat de proiectul pilot, Asociatia Environ în parteneriat cu UfU continuă implementarea proiectului și mai departe.

Obiectiv strategic

Conform Legii nr.121 / 2014 privind eficiența energetică, îmbunătățirea eficienței energetice este un obiectiv strategic al politicii energetice naționale, datorită contribuției majore pe care o are la realizarea siguranței alimentării cu energie, dezvoltării durabile și competitivității, la economisirea resurselor energetice primare și la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

Eficienţa energetică este definită ca raportul dintre valoarea rezultatului performant obținut, constând în servicii, bunuri sau energia rezultată și valoarea energiei utilizate în acest scop. În acest sens, Proiectul fifty-fifty propune câteva măsuri eficiente care pot reduce costurile cu energia în unitățile de învățământ aflate în administrarea autorităților locale fără să afecteze confortul și performanța școlară a elevilor și a personalului didactic. 

Aplicarea măsurilor de eficiență energetică nu înseamnă doar economii în bugetul local ci și promovarea unei atitudini responsabile față de consumul de energie prin eliminarea pierderilor și folosirea eficientă a resurselor. Mai multe surse de lumină într-o sală de clasă sunt mai potrivite pentru iluminare decât o lumină centrală cu mai multă putere în Wați. Utilizarea de becuri cu senzor de mișcare pe holuri și în fața unităților de învățământ. Reducerea cu 10C a temperaturii la centrala termică poate genera o economie de 10% din factura la energie termică. Pentru a vă înscrie școala în acest program, apasaţi aici.

Alte stiri din Actualitate

Ultima oră