Criza coronavirus: măsuri luate de Consiliul Superior al Magistraturii. Ce procese se mai judecă

24 Mar 2020 | scris de A.A.
Criza coronavirus: măsuri luate de Consiliul Superior al Magistraturii. Ce procese se mai judecă

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a stabilit, marţi, cauzele ce vor putea fi soluţionate pe durata stării de urgenţă instituită în contextul COVID-19.

Potrivit unui comunicat transmis marţi AGERPRES, Secţia pentru judecători a hotărât ca "pe durata stării de urgenţă instituită prin Decretul preşedintelui României 195/2020, activitatea de judecată a instanţelor în materie nonpenală vizează judecarea, în fond sau în căile de atac, în cazul judecătoriilor, a următoarelor cauze: ordin de protecţie, tutelă/curatelă, internarea medicală nevoluntară, ordonanţa preşedinţială, suspendarea provizorie a executării silite, încuviinţare executare silită, măsuri asigurătorii, asigurare dovezi, incidentele procedurale în cauzele care se judecă pe durata starii de urgenţă, inclusiv cererile de îndreptare, lămurire şi completare a hotărârii; orice alte cereri care vizează situaţii excepţionale, care pot fi considerate de urgenţă deosebită".

În ceea ce priveşte tribunalele, Secţia a stabilit că activitatea urmează să vizeze cauze privind suspendarea executării hotărârii, suspendarea executării provizorii, măsuri de protecţie a minorilor - Legea 272/2004, măsuri asigurătorii, suspendarea provizorie a executării silite, suspendare executare silită, ordonanţa preşedinţială, asigurarea dovezilor, tutela/curatela, ordin de protecţie, reţinere navă, suspendare executare act administrativ, litigii privind achiziţiile publice care privesc strict produsele medicale şi alte achiziţii în domeniul stării de urgenţă, precum şi cele care decurg din executarea acestor contracte sau care vizează aplicarea unor măsuri în domeniul stării de urgenţă, cereri privind insolvenţa persoanei juridice întemeiate pe art. 66 alin. (11) din Legea 85/2014, conflicte de competenţă şi incidentele procedurale în cauzele care se judeca pe durata starii de urgenţă, inclusiv cererile de îndreptare, lămurire şi completare a hotărârii, dar şi orice alte cereri care vizează situaţii excepţionale, care pot fi considerate de urgenţă deosebită.

Curţile de apel vor soluţiona, potrivit Secţiei pentru judecători, suspendarea executării hotărârii, suspendarea executării provizorii, măsuri de protecţie a minorilor - Legea nr. 272/2004, măsuri asigurătorii, ordonanţa preşedinţială, asigurarea dovezilor, suspendare executare act administrativ, litigii privind achiziţiile publice care privesc strict produsele medicale şi alte achiziţii în domeniul stării de urgenţă, precum şi cele care decurg din executarea acestor contracte sau care vizează aplicarea unor măsuri în domeniul stării de urgenţă, litigii privind regimul străinilor, întemeiate pe OUG 194/2002, cereri de strămutare, conflicte de competenţă şi incidentele procedurale în cauzele care se judeca pe durata stării de urgenţă, inclusiv cererile de îndreptare, lămurire şi completare a hotărârii şi orice alte cereri care vizează situaţii excepţionale, care pot fi considerate de urgenţă deosebită.

"Pe durata stării de urgenţă, instanţele pot soluţiona în materie nonpenală şi alte cauze care, potrivit legii, se judecă fără citarea părţilor", se menţionează în hotărâre.

Potrivit Secţiei, pe durata stării de urgenţă instituite, în materie penală, în afara cauzelor stabilite în aplicarea dispoziţiilor art. 4 şi 9 din Hotărârea 257/17.03.2020 a Secţiei pentru judecători a CSM, judecătorii de cameră preliminară sau, după caz, instanţele vor soluţiona, în fond sau în căile de atac, şi următoarele: cauze în materia amânării sau întreruperii executării pedepsei ori a măsurii educative privative de libertate; cauze în materia liberării condiţionate; cauze având ca obiect schimbări privind măsura educativă a internării într-un centru educativ sau într-un centru de detenţie; contestaţiile împotriva încheierilor judecătorului de supraveghere a privării de libertate prevăzute de Legea 254/2013; contestaţii la executare, cereri având ca obiect schimbări în executarea unor hotărâri; cereri având ca obiect înlăturarea sau modificarea pedepsei; cereri privind menţinerea, înlocuirea sau încetarea măsurilor de siguranţă cu caracter medical; cauze având ca obiect infracţiuni - inclusiv infracţiuni flagrante - care privesc aplicarea Decretului 195/2020 sau măsurile de prevenire/combatere a pandemiei COVID-19 (inclusiv infracţiunile de zădărnicire a combaterii bolilor, prevăzute de art. 352 Cod penal, omisiunea declarării unor informaţii, prevăzute de art. 3521 Cod penal şi fals în declaraţii, prevăzut de art. 326 alin. (2) Cod penal).

Vor mai fi soluţionate şi căi de atac extraordinare apreciate ca urgente, dar şi cereri de strămutare, conflicte de competenţă şi incidentele procedurale în cauzele care se soluţionează pe durata stării de urgenţă.

"Judecătorii de cameră preliminară sau instanţele pot soluţiona pe durata stării de urgenţă şi alte tipuri de cauze, în care legea nu prevede citarea părţilor", se mai precizează în decizie. 

Alte stiri din Actualitate

Ultima oră