Săptămână critică pentru soarta Brexit. Pregătirile UE în cazul scenariului fără acord

26 Mar 2019 | scris de M.C.
Săptămână critică pentru soarta Brexit. Pregătirile UE în cazul scenariului fără acord

Este o săptămână critică pentru soarta Brexitului. Știu acest lucru premierul Marii Britanii Teresa May, aflată la limita supraviețuirii politice, parlamentarii britanici, care se pregătesc să preia controlul divorțului, și liderii europeni. Bruxellesul a încheiat pregătirile pentru situația din ce în ce mai probabilă a unui Brexit dur la 12 aprilie, a anunțat Comisia Europeană.

În cazul unui scenariu fără acord, Regatul Unit va deveni o ţară terţă şi nu i se va aplica nicio măsură tranzitorie. De la data respectivă, întreaga legislaţie primară şi secundară a UE va înceta să se aplice Regatului Unit.

Nu va mai exista o perioadă de tranziţie, după cum se prevede în Acordul de retragere încheiat între Cei 27 şi premierul Theresa May, dar pe care Parlamentul de la Londra l-a respins de două ori.

Într-un astfel de scenariu, relaţiile Regatului Unit cu UE ar fi reglementate de dreptul internaţional public general, inclusiv de normele Organizaţiei Mondiale a Comerţului. UE va avea obligaţia de a aplica imediat normele şi tarifele sale vamale la frontierele cu Regatul Unit.

Această obligaţie include efectuarea de verificări şi controale privind respectarea standardelor vamale, sanitare şi fitosanitare şi verificarea conformităţii cu normele UE.

În pofida pregătirilor considerabile efectuate de autorităţile vamale ale statelor membre, aceste controale ar putea cauza importante întârzieri la frontiere.

De asemenea, entităţile din Regatul Unit nu ar mai fi eligibile pentru granturi UE şi nu ar mai putea participa la procedurile de achiziţii publice din UE în condiţiile în vigoare în prezent.

În mod similar, cetăţenii Regatului Unit nu vor mai fi cetăţeni ai Uniunii Europene. Britanicii vor fi supuşi unor controale suplimentare la frontiere atunci când vor intra pe teritoriul Uniunii Europene.

Şi în această privinţă, statele membre au efectuat pregătiri considerabile în porturi şi aeroporturi pentru a se asigura că aceste controale sunt efectuate cât mai eficient posibil. Cu toate acestea, întârzierile inerente unor astfel de controale nu pot fi excluse.

Măsurile legislative de asigurare a contingenţei şi pregătirii includ:

Irlanda de Nord

Programul PEACE pe insula Irlanda, care sprijină pacea şi reconcilierea, va continua până la sfârşitul anului 2020. În ceea ce priveşte perioada de după 2020, Comisia a propus deja, ca parte a propunerilor sale privind următorul cadru financiar multianual, continuarea şi consolidarea sprijinului transfrontalier pentru pace şi reconciliere în comitatele de graniţă ale Irlandei şi Irlandei de Nord.

Bugetul UE (în curs de adoptare finală)

UE va fi în măsură să îşi onoreze angajamentele şi să continue să efectueze plăţi în 2019 către beneficiarii din Regatul Unit pentru contractele semnate şi deciziile luate înainte de 30 martie 2019, cu condiţia ca Regatul Unit să îşi onoreze obligaţiile care îi revin în cadrul bugetului pentru 2019 şi să accepte toate verificările de audit şi controalele necesare.

Drepturile de pescuit şi compensaţia financiară

Pescarii şi operatorii din statele membre ale UE vor primi compensaţii din Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime pentru încetarea temporară a activităţilor de pescuit. UE va fi în măsură să acorde navelor din Regatul Unit acces în apele UE până la sfârşitul anului 2019, cu condiţia ca şi navelor UE să li se acorde acces reciproc în apele Regatului Unit.

Servicii financiare

UE va permite măsuri temporare şi limitate menite să ofere asigurarea că nu va apărea nicio perturbare imediată a compensării centrale a instrumentelor financiare derivate şi a serviciilor depozitarilor centrali pentru operatorii din UE care recurg în prezent la operatori din Regatul Unit şi să faciliteze, pe o perioadă determinată de 12 luni, novaţia anumitor contracte derivate extrabursiere, în cazul în care se transferă un contract al unei contrapărţi stabilite în Regatul Unit către o contraparte stabilită în UE-27.

Conectivitatea aeriană şi siguranţa transportului aerian

Aceste două măsuri vor asigura o conectivitate de bază a transportului aerian, astfel încât să se evite întreruperea totală a traficului aerian dintre UE şi Regatul Unit.

Conectivitatea rutieră

Măsura permite continuarea unei conectivităţi rutiere de bază în condiţii de siguranţă între UE şi Regatul Unit pe o perioadă limitată de timp, cu condiţia ca Regatul Unit să acorde un tratament reciproc întreprinderilor şi operatorilor din UE.

Conectivitatea feroviară

Se asigură valabilitatea autorizaţiilor de siguranţă pentru anumite părţi ale infrastructurii feroviare pe o perioadă strict limitată de trei luni, pentru a permite identificarea unor soluţii pe termen lung în conformitate cu legislaţia UE. Măsura este legată în special de tunelul de sub Canalul Mânecii şi va fi condiţionată de menţinerea de către Regatul Unit a unor standarde de siguranţă identice cu cerinţele UE.

Inspecţia navelor

Se urmăreşte să se asigure securitatea juridică şi să se garanteze continuitatea activităţilor din sectorul transportului maritim.

Legăturile maritime: realinierea coridorului reţelei centrale Marea Nordului - Marea Mediterană

Prin această măsură se adaugă, la reţeaua centrală, noi legături maritime între Irlanda, Franţa, Belgia şi Ţările de Jos şi se introduce o nouă prioritate de finanţare în cadrul Mecanismului pentru interconectarea Europei (MIE): adaptarea infrastructurii de transport în scopuri de securitate şi de efectuare a verificărilor la frontierele externe.

Politica privind schimbările climatice

Această măsură asigură faptul că un scenariu fără acord nu afectează buna funcţionare şi integritatea de mediu a sistemului de comercializare a certificatelor de emisii.

Programul Erasmus+

Studenţii şi stagiarii aflaţi în străinătate care participă la programul Erasmus+ la momentul retragerii Regatului Unit îşi pot finaliza studiile şi pot primi în continuare finanţările sau granturile corespunzătoare.

Drepturile la prestaţii de asigurări sociale

Drepturile (cum ar fi perioadele de asigurare, de încadrare în muncă sau de şedere în Regatul Unit înainte de retragere) ale persoanelor care şi-au exercitat dreptul la liberă circulaţie înainte de retragerea Regatului Unit sunt protejate.

Reciprocitatea vizelor (în curs de adoptare finală)

Cetăţenii britanici ar urma să poată efectua călătorii fără viză în UE dacă Regatul Unit acordă, la rândul său, pe bază de reciprocitate, un regim nediscriminatoriu de călătorii fără vize pentru toţi cetăţenii UE.

Ajutoare de stat

În ceea ce priveşte nevoia de resurse financiare şi/sau de asistenţă tehnică, normele în vigoare privind ajutoarele de stat ale UE fac posibilă soluţionarea problemelor întâmpinate de întreprinderi în cazul unui Brexit fără acord. De exemplu, normele privind ajutoarele de stat permit întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM-urilor) să beneficieze de ajutor pentru consultanţă sau pentru formare, care ar putea fi utilizat pentru a contribui la pregătirea acestora (inclusiv pentru eventualele formalităţi vamale viitoare). Orientările privind ajutoarele de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor conţin dispoziţii referitoare la schemele de sprijin temporar pentru restructurarea IMM-urilor, care ar putea fi utile pentru soluţionarea problemelor de lichiditate cauzate de Brexit. Finanţarea se poate accesa sub diferite forme, de exemplu prin scheme de împrumut finanţate de stat care respectă rata de referinţă sau prin garanţii de stat prevăzute în Comunicarea privind garanţiile.

Finanţare şi sprijin din bugetul UE

Asistenţa tehnică şi financiară din partea Uniunii Europene poate fi pusă la dispoziţie în anumite domenii, cum ar fi formarea funcţionarilor vamali în cadrul programului Vamă 2020. Alte programe pot contribui la proiecte de formare similare în domeniul controalelor sanitare şi fitosanitare. În ceea ce priveşte agricultura, legislaţia UE oferă o largă gamă de instrumente pentru a face faţă efectelor imediate ale retragerii Regatului Unit, în special în scenariul fără acord.

Condiții de călătorie

Comisia Europeană informează care vor fi condiţiile de călătorie din Regatul Unit în UE şi din UE în Regatul Unit în eventualitatea unui Brexit fără acord.

1. Verificări la frontieră, vize şi controale vamale, rambursarea TVA

1.1 Verificări la frontieră şi vize

Pentru cetăţenii britanici care călătoresc în UE

Cetăţenii britanici nu vor mai avea dreptul să utilizeze culoarele separate prevăzute pentru cetăţenii UE/SEE/CH la punctele de trecere a frontierelor UE şi vor fi supuşi unor verificări suplimentare, care nu li s-au aplicat înainte de retragerea Regatului Unit. Poliţiştii de frontieră le pot solicita acestora în special să furnizeze informaţii, de exemplu cu privire la durata şi scopul şederii, precum şi cu privire la mijloacele de subzistenţă de care dispun pe durata acesteia. De asemenea, cetăţenii britanici vor trebui să prezinte un paşaport eliberat cu cel mult zece ani înainte de data sosirii şi valabil cel puţin trei luni după data la care şi-au planificat să iasă din spaţiul UE. Comisia a propus să se acorde cetăţenilor britanici posibilitatea de a efectua călătorii fără viză de scurtă şedere în UE (şi anume, şederi de până la 90 de zile în decursul unei perioade de 180 de zile), dacă Regatul Unit aplică, la rândul său, acelaşi regim de călătorie pentru cetăţenii tuturor statelor membre ale UE. Paşaportul cetăţenilor britanici va fi ştampilat şi la intrarea şi la ieşirea din UE pentru a permite calcularea perioadei de şedere de 90 de zile fără viză.

Pentru cetăţenii UE care călătoresc în Regatul Unit

Regatul Unit a anunţat că cetăţenii UE vor putea efectua călătorii fără viză în Regatul Unit pentru vizite scurte de până la trei luni. Cetăţenii UE ar urma să fie autorizaţi să călătorească în Regatul Unit prezentând paşaportul sau, deocamdată, cartea de identitate. Utilizarea în acest scop a cărţilor de identitate nu va mai fi posibilă după data de 31 decembrie 2020.
Autorităţile consulare ale Regatului Unit din ţara de reşedinţă sunt cele mai în măsură să furnizeze informaţii suplimentare.

1.2 Controale vamale

Cei care călătoresc din Regatul Unit către UE, ar trebui să aibă în vedere că:
- bagajele şi celelalte mărfuri introduse vor fi supuse controalelor vamale. Regatul Unit poate aplica măsuri similare cetăţenilor UE care intră pe teritoriul său;
- nu vor mai putea introduce anumite mărfuri în UE sau numai în cantităţi limitate. Această restricţie se aplică, de exemplu, produselor de origine animală (cum ar fi carnea, laptele, şunca sau brânza), numerarului care depăşeşte 10 000 de euro, anumitor bunuri culturale, plantelor, produselor vegetale sau anumitor animale. Este posibil să se aplice restricţii similare cetăţenilor UE care călătoresc în Regatul Unit;
- dacă transportă mărfuri în bagaje sau în bagajul de mână, vor avea dreptul la scutiri de taxe vamale (ceea ce înseamnă că mărfurile sunt scutite de taxe de import şi de taxa pe valoare adăugată (TVA) şi, după caz, de accize). Informaţii privind mărfurile în cauză şi scutirile corespunzătoare pot fi găsite pe site-ul: https://ec.europa.eu/taxation_customs/individuals/travelling/entering-eu_en.

1.3 Rambursări de TVA

O persoană din afara UE care vizitează UE are dreptul de a obţine o rambursare a TVA-ului plătit pentru mărfurile pe care le-a achiziţionat pe durata şederii în UE, cu condiţia ca mărfurile respective să fie prezentate la vamă, la plecarea din UE, însoţite de documentele necesare pentru rambursarea TVA-ului.

2. Drepturile pasagerilor

Călători din transportul aerian

În cazul efectuării unui zbor operat de transportatori aerieni din UE (o listă a transportatorilor aerieni din UE poate fi consultată la https://ec.europa.eu/transport/sites/
transport/files/eu_air_carriers_by_country_holding_an_active_operating_licence.pdf4), călătorii vor fi în continuare protejaţi de drepturile pasagerilor din UE pe durata zborurilor cu plecare dintr-un aeroport din Regatul Unit către un aeroport din UE şi viceversa.

În cazul zborurilor operate de transportatori din afara UE, pasagerii vor fi acoperiţi numai în cazul zborurilor din UE către Regatul Unit, dar nu şi în cazul zborurilor din Regatul Unit către un aeroport din UE.

În ceea ce priveşte pasagerii cu mobilitate redusă, aceştia nu vor mai beneficia de legislaţia UE prin care se acordă drepturi specifice persoanelor cu handicap şi celor cu mobilitate redusă care călătoresc pe calea aerului atunci când pleacă de pe un aeroport din Regatul Unit, tranzitează un astfel de aeroport sau sosesc într-un aeroport din Regatul Unit. Cu toate acestea, transportatorii aerieni din UE ale căror avioane decolează de pe un aeroport din Regatul Unit către un aeroport din UE vor trebui să respecte în continuare anumite drepturi (asistenţă, prevenirea refuzului la transport şi obligaţia de a furniza informaţii).

Pasagerii din transportul naval

Pentru orice călătorie care are drept punct de plecare sau de sosire un port din UE, pasagerii vor beneficia în continuare de acoperirea furnizată de legislaţia UE privind drepturile pasagerilor cu feribotul.

Pasagerii din transportul cu autobuzul

Vor beneficia în continuare de drepturile prevăzute de UE pasagerii care folosesc transportul cu autobuzul şi autocarul pe liniile cu punct de îmbarcare sau debarcare a călătorilor în Regatul Unit, în cazul în care urcă sau coboară în UE şi în cazul în care distanţa prevăzută a fi acoperită de acest traseu este de cel puţin 250 km.

Pasagerii din transportul feroviar

Pasagerii vor beneficia în continuare de acoperirea asigurată de legislaţia UE privind drepturile călătorilor din transportul feroviar pentru serviciile de transport feroviar de pe teritoriul UE, cu condiţia ca societatea feroviară să dispună de o licenţă conformă normelor UE.

3. Valabilitatea biletelor

Pasagerii care au rezervat un bilet pentru un zbor dinspre/către Regatul Unit, biletul va rămâne valabil după data retragerii. Cu toate acestea, ar trebui verificate termenele şi condiţiile companiei aeriene înainte de a rezerva un zbor. Acestea oferă explicaţii privind valabilitatea biletelor emise de companiile aeriene, precum şi condiţiile de rambursare în caz de anulare.
Se poate beneficia de drepturile acordate de UE pasagerilor în ceea ce priveşte rambursarea în cazul în care:
- zborul decolează de pe un aeroport din UE către o ţară din afara UE;
- zborul soseşte într-un stat membru al UE din afara UE şi este operat de o companie aeriană din UE.

4. Asistenţa medicală pe durata călătoriilor

Cetăţenii UE nu vor mai putea avea acces la asistenţă medicală în Regatul Unit pe baza cardului european de asigurări sociale de sănătate. Pentru a verifica dacă se rambursează cheltuielile medicale de urgenţă dintr-o ţară din afara UE, asiguratul trebuie să contacteze casa de asigurări de sănătate. Dacă rambursarea nu este posibilă, trebuie avută în vedere încheierea unei
asigurări de călătorie private.

Nici cetăţenii britanici nu vor mai avea acces la asistenţă medicală într-un stat membru al UE pe baza cardului european de asigurări sociale de sănătate. Un cetăţean britanic asigurat în Regatul Unit care intenţionează să călătorească într-un stat membru al UE, trebuie să contacteze casa de asigurări de sănătate unde are asigurarea pentru a verifica dacă se rambursează cheltuielile medicale de urgenţă în statele membre ale UE. Dacă rambursarea nu este posibilă, trebuie să aibă în vedere încheierea unei asigurări de călătorie private.

5. Permisele de conducere

În UE, recunoaşterea permiselor de conducere eliberate de ţările terţe este reglementată la nivel naţional. Astfel, este indicat ca cetăţenii britanici să verifice normele naţionale din fiecare stat membru al UE în care se intenţionează să conducă. Unele state membre ale UE prevăd că trebuie deţinut un permis de conducere internaţional pentru a putea conduce pe teritoriul lor.

Invers, în cazul deţinerii unui permis de conducere eliberat de un stat membru al UE, valabilitatea acestuia în Regatul Unit depinde de legislaţia acestei ţări. Regatul Unit a anunţat că se poate şofa în continuare cu un permis de conducere UE în curs de valabilitate în timpul unei vizite pe teritoriul său.

6. Animale de companie

Cei care doresc să-şi transporte animalul de companie din UE către Regatul Unit ar trebui să verifice cerinţele pe care Regatul Unit intenţionează să le aplice persoanelor care călătoresc din UE. Este posibil să fie nevoie de un paşaport pentru animale de companie dintr-o ţară terţă sau de un certificat de sănătate animală.

În cazul în care se doreşte a călători cu animale de companie din Regatul Unit către UE, trebuie respectate normele UE privind circulaţia animalelor de companie. Aceste norme prevăd că animalele de companie:
- trebuie să aibă implantat un cip de identificare;
- trebuie să fi primit o vaccinare antirabică;
- trebuie să fi fost supuse unui test de titrare a anticorpilor antirabici;
- trebuie să îndeplinească cerinţele prevăzute de toate măsurile sanitare preventive pentru boli şi infecţii, altele decât rabia;
- trebuie să fie însoţite de un document de identificare completat şi eliberat în mod corespunzător.
În plus, animalele de companie trebuie să treacă printr-un punct de intrare desemnat de statele membre.

7. Serviciile de roaming

Normele UE privind serviciile de roaming nu se vor mai aplica în Regatul Unit. Furnizorii de servicii de comunicaţii mobile, precum apeluri de voce, mesaje de text sau date, nu vor mai avea obligaţii în temeiul normelor UE privind serviciile de roaming atunci când operează în Regatul Unit. Acest lucru înseamnă că aceşti furnizori pot aplica suprataxe clienţilor britanici care utilizează servicii de roaming în UE şi cetăţenilor UE care utilizează servicii de roaming în Regatul Unit. Mai multe informaţii pot fi găsite pe avizul de pregătire privind călătoriile, publicat de Comisie (https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/travelling_ro.pdf) şi pe pagina de web a Comisiei privind intrarea în UE dintr-o ţară din afara UE (https://ec.europa.eu/taxation_
customs/individuals/travelling/entering-eu_en)

Alte stiri din Externe

Ultima oră