Din cauza erupției vulcanului Etna au fost restricționate toate zborurile ce trec prin acea zonă. Drepturile pasagerilor pe transportul aerian în UE

05 Iul 2024
Din cauza erupției vulcanului Etna au fost restricționate toate zborurile ce trec prin acea zonă. Drepturile pasagerilor pe transportul aerian în UE

Din cauza erupției vulcanului Etna au fost restricționate, de catre EUROCONTROL, toate zborurile al căror traiect trece prin acea zonă.

Companiile aeriene vor înregistra întârzieri, anulări și rerutari ale zborurilor - Ryanair a anulat deja zboruri pe destinații din Italia cu decolarea din România 

În virtutea drepturilor la pasagerilor pe transportul aerian, toți pasagerii afectați au dreptul la despăgubiri conform reglementărilor Uniunii Europene.

________________________

Drepturile pasagerilor pe transportul aerian Regulamentul (CE) nr. 261/2004

Drepturile pasagerilor pe transportul aerian sunt reglementate la nivel comunitar prin Regulamentul (CE) nr. 261/2004.

Regulamentul doreşte să ofere protecţie pasagerilor pe transportul aerian. În acest sens, Regulamentul stabileşte drepturile minime ale pasagerilor pentru cazurile identificate în acesta.

Ce drepturi prevede Regulamentul pentru pasageri?

Regulamentul prevede pentru pasageri următoarele drepturi:
- de a fi informaţi;
- de a primi asistenţă (mese, băuturi răcoritoare, cazare, transport, telefon/fax);
- de a li se rambursa contravaloarea biletului;
- de a fi redirecţionaţi;
- de a primi compensare.

Dacă doriţi o mai bună înţelegere a drepturilor Dvs., puteţi consulta Ghidul informativ (Întrebări şi Răspunsuri) elaborat de Comisia Europeană în urma întâlnirilor dintre reprezentanţii Comisiei, ai autorităţilor competente cu supravegherea aplicării Regulamentului şi ai companiilor aeriene.

În ce cazuri se aplică prevederile Regulamentului?

• Regulamentul se aplică atunci când are loc unul din următoarele incidente:

- refuz la imbarcare;
- anulare zbor;
- întârziere prelungită;
- declasare;
- neinformare pasageri.

• Regulamentul se aplică în cazul zborurilor care:

- pleacă de pe un aeroport situat pe teritoriul unui stat membru;
sau care
- pleacă de pe un aeroport situat într-un stat care nu este membru al UE spre un aeroport comunitar, iar zborurile sunt efectuate de transportatori UE.


Care sunt pasagerii care pot beneficia de prevederile Regulamentului?
Orice pasager aflat într-una din situaţiile mentionate mai sus, indiferent de naţionalitate ori de cetăţenie (indiferent dacă este sau nu cetăţean al unui stat membru UE).

Când nu se aplică prevederile Regulamentului?
Regulamentul nu se aplică în cazurile în care pasagerii călătoresc gratuit sau la un tarif redus, care nu este disponibil direct sau indirect publicului. 

Cu toate acestea, Regulamentul se aplică atunci când pasagerii au bilete emise de un transportator aerian
sau de un tour operator în cadrul unui program de fidelizare a clientelei sau al unui alt program comercial.

Regulamentul nu se aplică în cazul în care pasagerii călătoresc cu elicopterul sau cu o cursă charter privată. 

Regulamentul nu se aplică, de asemenea, în situaţii precum: bagaje pierdute, avariate, întârziate; accidentarea pasagerilor; alte probleme generale ce pot apărea în relaţia pasager-linii aeriene.

Zborul de plecare și zborul de întoarcere sunt întotdeauna considerate zboruri separate, chiar dacă sunt părți ale aceleiași rezervări.

În unele cazuri, compania care operează zborul (operatorul aerian) s-ar putea să nu fie cea de la care achiziționați biletul.

În caz de probleme, doar compania care operează zborul poate fi trasă la răspundere. În cazul în care o companie aeriană închiriază o aeronavă cu tot cu echipaj de la o altă companie aeriană (sistem „wet lease”), responsabilitatea operațională pentru zbor îi revine companiei care închiriază aeronava deoarece, în temeiul legislației UE (Regulamentul 261/2004), ea este cea care operează zborul.

Atenţie!
În cazul situaţiilor menţinate mai sus, când nu se aplică prevederile Regulamentului, pot fi contactate centrele europene ale consumatorilor, aflate în fiecare stat membru al UE.

În România, Centrul European al Consumatorilor – APC România are următoarea
adresă: Bd. Nicolae Balcescu, nr. 32-24, et. 4, ap. 16,
sector 1, cod 010055, Bucureşti,
tel/fax: +40 (0) 21 315.71.49,
e-mail: office@apc-romania.ro,
web: www.apc-romania.ro

O listă cu toate Centrele Europene precum şi cu datele de contact ale acestora, puteţi
găsi la: http://ec.europa.eu/consumers/redress/ecc_network/webcenters_en.htm.

Care sunt autorităţile competente să asigure respectarea Regulamentului?

Prin Hotărârea Guvernului nr. 1912/2006, ANPC a fost desemnată ca organism naţional responsabil cu luarea măsurilor pentru asigurarea aplicării Regulamentului.

ANPC este competentă sa instrumenteze reclamaţiile care se referă la un incident ce a avut loc pe teritoriul României, reclamaţii ce pot fi primite atât de la pasageri cu cetăţenie română cât şi de orice alţi pasageri care beneficiază de prevederile Regulamentului.

Fiecare stat membru este obligat să desemneze un organism responsabil cu luarea măsurilor pentru asigurarea aplicării Regulamentului.


Ce ar trebui să facă un pasager care consideră că nu i-au fost respectate drepturile? 

Dacă un pasager apreciază că i-au fost încălcate drepturile prevăzute în Regulament, se recomandă să adreseze mai întâi o reclamaţie companiei aeriene în cauză.

În cazul în care nu este mulţumit de răspunsul primit sau nu a primit niciun răspuns, să depună o reclamaţie la ANPC (dacă incidentul a avut loc pe teritoriul României) sau la organismul naţional competent din ţara în care a avut loc incidentul.

Dacă reclamaţia se referă la un incident care nu a avut loc pe teritoriul României, dar pasagerul preferă (de exemplu, din motive lingvistice sau din alte motive) să depună reclamaţia la ANPC, autoritatea noastră o poate transmite organismului compentent.

Reclamaţiile se acceptă numai în scris. Se recomandăm completarea formularul bilingv (română - engleză) de reclamaţie, la care să se ataşeze copii ale cartei de îmbarcare, dacă este cazul, sau ale biletelor ori ale corespondenţei purtate precum şi orice alte copii pe care le cosideraţi relevante pentru cazul respectiv.

Reclamaţia poate fi transmisă la sediile comisariatelor judeţene pentru protecţia consumatorilor sau la Comisariatul pentru Protecţia Consumatorilor al Municipiului Bucureşti. 

Alte stiri din Actualitate

Ultima oră