Fabuloasa Românie. Legendele Munţilor Măcin

17 Mai 2018 | scris de Dănuț Deleanu
Fabuloasa Românie. Legendele Munţilor Măcin

Ce e drept, cei care au străbătut și continuă să străbată crestele înalte ale Carpaților nu pot fi impesionați de înălțimile modeste ale Munților Măcin, care abia ating altitudinea de 467 m în Vârful Țuțuiatul. Ploaia, gerul, căldura și vântul au acționat comun de-a lungul timpului săpând sârguincios în fostele culmi semețe ale Măcinului, transformându-le în actualele forme măcinate și pietroase. 

Crestele zimțate din granit ale Culmii Pricopanului, intens erodate de agenţi externi, sunt martorul prefacerilor geologice ale străvechilor munți hercinici, cândva cu înălțimi mai semețe decât ale Carpaților. Dar, la fel ca oamenii, munții au poveștile lor. În 1939, un reputat om de știință, profesorul Ion Simionescu, scria: ”Și munții, ca și apele, ca și omenirea, au vârste deosebite. Unii sunt tineri, abia înălțați, cu creste semețe ce zgârie norii, cu văi proaspete, adânci, de amețești uitându-te în fundul lor.

Sunt ca omul în plină vlagă, cu mușchi de oțel, cu mișcările de căprioară, cu privirea surâzătoare, vioaie, plină de speranțe. Sunt și munți bătrâni, peste capul cărora vreme nu de veacuri, ci de sute și mii de veacuri, au curs puhoaiele revărsate din cer. Semeția munților a apus, văile s-au netezit. Așa sunt Munții Măcinului în tinerețea cărora nu existau nici oameni, nici paseri. S-au înălțat, când temelia Carpaților nu era măcar plămădită”.

Una dintre cele mai importante porți de acces în Munții Măcinului este localitatea Măcin, străjuită la nord și nord-vest de ultimele prelungiri ale Culmii Pricopanului. În Măcin, în afară de ruinele castrului roman, există încă două obiective turistice: Hanul Vechi, monument arhitectonic ridicat acum 500 de ani, și Geamia, construcție a secolului al XVII-lea. Lângă Măcin se găsește lacul numit ”Piatra Fetei”, despre care există o legendă legată de Popina Blasova, monument al naturii din Balta Brăilei.

Legenda vorbește despre un tânăr uriaș din Brăila care, refuzat în cererea de căsătorie cu o fată din Turcoaia, înfuriat, a rupt o bucată de stâncă din Dealul Orliga și a aruncat-o spre Turcoaia. Stânca a căzut în Balta Brăilei și a format ceea ce azi numim Stânca Blasova. Fata a răspuns rupând și ea o stâncă din înălțimea Iacobdeal, pe care a aruncat-o spre tânăr. Stânca a căzut între Măcin și Smârdan în locul numit ”Piatra Fetei”.

Alte puncte de acces spre Munții Măcinului sunt prin localitățile Greci, Turcoaia, Mircea Vodă, Horia, Balabancea, Nifon, Luncavița, Văcăreni, Jijila și Cerna. În zona Munților Măcin avem suficiente monumente istorice care merită vizitate: Castrul roman Arrubium, ale cărui ruine se află pe teritoriul orașului Măcin și care este atestat documentar în jurul anului 100 e.n.; Cetățile romane de la Troesmis, situate în apropierea localității Turcoaia; Cetatea romano-bizantină Dinogeția, ridicată în apropierea localității Garvăn din Balta Dunării; Casa memorială Panait Cerna; Monumentul de arhitectură Cocoș, situat în estul Munților Măcin; Bazilica din Niculițel, ce reprezintă un unicat arhitectonic în Europa.

Alte stiri din Calatorii

Ultima oră