Airbnb, probleme cu alinierea la normele UE de protecție a consumatorilor

19 Iul 2018
Airbnb, probleme cu alinierea la normele UE de protecție a consumatorilor

Comisia Europeană și autoritățile pentru protecția consumatorilor din Uniunea Europeană i-au solicitat companiei Airbnb să-și alinieze clauzele și condițiile la normele UE de protecție a consumatorilor și să fie transparentă în ceea ce privește prezentarea prețurilor aplicate.

Regulamentul UE privind cooperarea în materie de protecție a consumatorului (CPC) creează legături între autoritățile naționale pentru protecția consumatorilor în cadrul unei rețele paneuropene de asigurare a respectării legislației. Pe baza acestui cadru, o autoritate națională dintr-o țară a UE poate solicita asistența omologului său din altă țară a UE pentru a pune capăt unei încălcări la nivel transfrontalier a legislației UE privind protecția consumatorilor.

Modul actual în care Airbnb prezintă prețurile, precum și o serie de clauze nu sunt conforme cu Directiva privind practicile comerciale neloiale, cu Directiva privind clauzele contractuale abuzive și cu Regulamentul privind competența judiciară în materie civilă și comercială.

Prin urmare, autoritățile europene de protecție a consumatorilor și Comisia au solicitat societății Airbnb să adopte o serie de modificări, se arată într-un comunicat al Reprezentanţei Comisiei Europene la Bucureşti.

Societatea trebuie să-și prezinte propunerile până la sfârșitul lunii august. După ce Airbnb va propune soluții pentru rectificarea problemelor identificate, Comisia și autoritățile pentru protecția consumatorilor din UE vor examina modificările propuse. În cazul în care acestea nu sunt considerate satisfăcătoare, Airbnb s-ar putea confrunta cu o acțiune de asigurare a respectării legislației.

Airbnb ar trebui:

- să modifice modul în care prezintă informațiile privind prețurile din căutarea inițială efectuată pe site-ul Airbnb, pentru a se asigura că, de fiecare dată când sunt puse la dispoziție proprietăți, consumatorului i se indică prețul total, care include toate taxele și tarifele obligatorii aplicabile, cum ar fi taxele pentru prestarea de servicii și taxele pentru serviciile de curățenie sau, în cazul în care nu este posibil ca prețul final să fie calculat în prealabil, consumatorul să fie informat în mod clar cu privire la faptul că este posibil să se aplice taxe suplimentare;
- să indice în mod clar dacă oferta este prezentată de o entitate privată sau de una profesională din sectorul serviciilor de cazare, întrucât normele de protecție a consumatorilor sunt diferite.

Clauzele de furnizare a serviciilor ale Airbnb ar trebui să fie modificate pentru a deveni conforme cu legislația europeană din domeniul protecției consumatorilor.

Aceasta înseamnă, de exemplu, că:

- societatea nu trebuie să inducă în eroare consumatorii prin introducerea unei acțiuni în fața unei instanțe dintr-o țară diferită de statul membru de reședință al consumatorilor;
- Airbnb nu poate decide în mod unilateral și fără justificare clauzele care pot rămâne în vigoare în situația rezilierii unui contract;
- Airbnb nu poate priva consumatorii de dreptul lor legal fundamental de a acționa în justiție o entitate care a oferit servicii de cazare, în caz de vătămare personală sau de daune;
- Airbnb nu poate modifica în mod unilateral clauzele și condițiile fără să îi informeze în mod clar și în prealabil pe consumatori și fără să le ofere posibilitatea de a rezilia contractul;
- clauzele de furnizare a serviciilor nu pot conferi societății Airbnb o putere discreționară și nelimitată în ceea ce privește eliminarea conținutului;
rezilierea sau suspendarea unui contract de către Airbnb ar trebui să fie explicată consumatorilor, reglementată prin norme clare și nu ar trebui să priveze consumatorul de dreptul la o compensație adecvată sau de dreptul la o cale de atac;
- politica Airbnb cu privire la rambursări, plata de compensații și acțiunile în despăgubire ar trebui să fie definită în mod clar și nu ar trebui să îi priveze pe consumatori de dreptul lor de a recurge la căile de atac disponibile.

În fine, societatea Airbnb ar trebui să pună la dispoziție, pe site-ul său internet, un link ușor accesibil către platforma de soluționare online a litigiilor (SOL) și toate informațiile necesare legate de soluționarea litigiilor, în conformitate cu Regulamentul privind SOL.

Acum Airbnb dispune de un răstimp până la sfârșitul lunii august pentru a propune soluții detaliate cu privire la modul în care urmează să își adapteze comportamentul în așa fel încât să fie în conformitate cu legislația UE privind protecția consumatorilor.

Dacă este necesar, Comisia și autoritățile de protecție a consumatorilor vor organiza o întrevedere cu societatea Airbnb în luna septembrie pentru a rezolva orice aspect nesoluționat. În cazul în care propunerile societății nu vor fi considerate satisfăcătoare, autoritățile pentru protecția consumatorilor ar putea decide să recurgă la măsuri de asigurare a respectării legislației.

Eurofrutas Temporar

Alte stiri din Calatorii

Ultima oră