Mii de lei pentru pensii date morților

11 Mar 2018
Mii de lei pentru pensii date morților

Statul român a acordat drepturi de pensii ulterior datei decesului beneficiarilor, în sumă estimată la 352 mii lei, și nu a încetat plata drepturilor de pensii începând cu luna următoare decesului, scrie cotidianul.ro.

Și asta, deși pentru acești beneficiari casele teritoriale de pensii au plătit ajutoare de deces și dețineau informații cu privire la acești pensionari, arată un raport al Curții de Conturi, în urma unei misiuni la nivelul Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP) și la Casele Județele de Pensii Galați, Ilfov, Prahova și Vâlcea, precizează sursa citată.

De asemenea, la CNPP și Casele Județele Arad, Bihor, București, Călărași, Covasna, Iași, Maramureș și Mureș au fost efectuate plăți nelegale în sumă de 3.886 mii lei, reprezentând pensii anticipate, anticipate parțial, de invaliditate gradul I, II și III, încasate de beneficiarii de drepturi din sistemul public de pensii, care au realizat în același timp și venituri din salarii, venituri din drepturi de autor sau drepturi conexe și venituri din desfășurarea activității în baza contractelor/convențiilor încheiate potrivit Codului Civil, peste limita legală.

S-au efectuat plăți nelegale de 753 mii lei, cu titlu de pensie de invaliditate de gradul I și gradul II, pensie anticipată și anticipată parțială, încasate de beneficiarii de drepturi din sistemul public de pensii care au realizat concomitent venituri din activități economice/profesionale mai mari de patru ori decât câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat (CJP: Bihor, Mureș și Olt).

Totodată, inspectorii au descoperit plăți nelegale de 227 mii lei, din bugetul caselor județene de pensii, reprezentând indemnizație de însoțitor acordată unor beneficiari, în condițiile în care aceștia au fost internați în centre de asistență socială/într-o unitate medicală sau au primit asistent personal/indemnizație lunară acordată de la bugetele locale, situații în care dreptul trebuia suspendat (CJP: Bihor, Galați, Maramureș, Mureș și Sibiu).

Mii de lei pentru un singur echipament IT schimbat

Unele servicii, reprezentând garanție echipamente hardware pentru sistemul informatic integrat ORIZONT, în sumă estimată la 560 mii lei, s-au plătit nejustificat, întrucât furnizorul serviciilor a înlocuit, pe tot parcursul anului 2016, doar un singur echipament defect în sumă de 11 mii lei, în condițiile în care la nivelul CNPP există și direcție de specialitate cu atribuții în acest sens.

S-au identificat nereguli la inventarierea patrimoniului la finele anului 2016, reprezentând bunuri lipsă, în sumă estimată la 173 mii lei, care figurează pe listele de inventariere, dar au fost constatate ca fiind lipsă în gestiune cu ocazia verificării faptice a acestora în timpul auditului. S-au înregistrat plăți nelegale de drepturi de pensii în sumă de 73 mii lei, întrucât s-au valorificat eronat unele documente justificative aflate la dosarul persoanelor beneficiare (CJP Bihor).

Totodată, s-au decontat unele lucrări neexecutate, incluse în situațiile de plată, și unele tarife orare de manoperă mai mari decât cele practicate de executantul lucrărilor, în sumă de 51 mii lei (CJP: Bihor și Maramureș).

Nu au fost urmărite contractele de mentenanță încheiate de către unele case teritoriale de pensii privind sistemul informatic MERCUR, utilizat de acestea pentru stabilirea și plata pensiilor comunitare, pentru care s-a plătit în anul 2016 suma de 476 mii lei, întrucât peste jumătate din casele teritoriale de pensii au încheiat separat contracte de prestări servicii, iar celelalte au utilizat sistemul informatic fără a plăti servicii de mentenanță.

Ciudățenii în contabilitate

S-au găsit neconcordanțe, în sumă de 66.667 mii lei, între sumele reprezentând creanțele de încasat (evidența sintetică) la bugetul asigurărilor sociale de stat, raportate prin contul de execuție, și sumele raportate de către autoritățile fiscale privind aceste creanțe (evidența analitică) la finele anului 2016 (CJP: Călărași și Ilfov).

În evidența contabilă a fost menținută eronat suma de 1.502 mii lei, reprezentând contribuții de asigurări sociale achitate în avans de către asigurați în baza contractelor de asigurare, a unor creanțe ale bugetului asigurărilor sociale de stat și a unor debite scăzute din evidență, fapt ce a condus la denaturarea datelor reflectate în situațiile financiare (CJP: Galați, Hunedoara și Ilfov).

Continuarea articolului, AICI

SHARE
 

Eurofrutas Temporar

Alte stiri din Actualitate

Ultima oră