Consultații medicale prin telefon, rețete transmise prin e-mail, cardul de sănătate suspendat

31 Mar 2020 | scris de A.A.
Consultații medicale prin telefon, rețete transmise prin e-mail, cardul de sănătate suspendat

Guvernul a adoptat în ședința de luni hotărârea prin care medicilor le este permis să consulte pacienții la distanță, prin telefon sau videoconferință. Rețetele vor fi eliberate online, și vor fi transmise pe e-mail pacienților, iar cardul de sănătate va fi suspendat pe perioada stării de urgență. Toate aceste măsuri sunt luate pentru a elimina vizitele la medic, timpul petrecut într-un spațiu închis cu alți pacienți.

„Pe perioada stării de urgență, consultațiile medicale prevăzute în pachetul de servicii de bază, respectiv în pachetul minimal de servicii medicale, pot fi acordate și la distanţă, acestea putând fi acordate atât de medicii de familie cât și de medicii de specialitate din ambulatoriul clinic, și pot fi realizate prin orice mijloace de comunicare, cu încadrarea în numărul maxim de 8 consultaţii/oră.

Medicul de familie, precum și medicul de specialitate din ambulatoriul clinic, va consemna consultațiile medicale la distanță în registrul de consultații și fișa pacientului, după caz, cu indicarea mijlocului de comunicare utilizat și a intervalului orar în care acestea au fost efectuate, și va emite toate documentele necesare pacientului ca urmare a actului medical. Documentele vor fi transmise pacientului prin mijloace de comunicare electronică.

Pe perioada stării de urgență, pacienții simptomatici, pentru manifestări clinice sugestive pentru COVID 19, beneficiază de consultații, inclusiv consultații la distanţă ce pot fi realizate prin orice mijloace de comunicare, care pot fi acordate de medicii de familie și de medicii de specialitate din ambulatoriul clinic, cu încadrarea în numărul maxim de 8 consultaţii/oră. De aceste consultații beneficiază toate persoanele aflate pe teritoriul României.”, se arată în decizia luată de Guvern.

În aceeași hotărârea de guvern se precizează că toate serviciile medicale și medicamentele necesare pentru tratarea cazurilor de coronavirus se acordă tuturor persoanelor aflate pe teritoriul României, indiferent de statutul de asigurat, pe toată perioada stării de urgență și se suportă din bugetul Fondului Național Unic al Asigurărilor Sociale de Sănătate.

 

 

Alte stiri din Actualitate

Ultima oră