Camera Deputaților a aprobat legea suspendării ratelor cu câteva amendamente importante

03 Apr 2020 | scris de A.A.
Camera Deputaților a aprobat legea suspendării ratelor cu câteva amendamente importante

Plenul Camerei Deputaţilor a adoptat, vineri, cu mai multe amendamente, proiectul de lege pentru suspendarea rambursării creditelor.

Au votat "pentru" 214 deputaţi, 86 au votat "împotrivă", iar 26 s-au abţinut.

"Obligaţia de plată a ratelor scadente aferente împrumuturilor, reprezentând rate de capital, dobânzi şi comisioane, acordate debitorilor de către creditori până la data intrării în vigoare a prezentei legi, se suspendă, la cererea debitorului, cu până la 9 luni, dar nu mai mult de 31.12.2020, prin prelungirea corespunzătoare a maturităţii creditului, fără costuri suplimentare. Dobânda datorată de debitori, precum şi comisioanele aferente corespunzătoare sumelor scadente a căror plată a fost suspendată nu se capitalizează la soldul creditului existent, la finalul perioadei de suspendare", prevede acest proiect de lege.

Un amendament introdus de deputaţi menţionează că "orice proceduri de executare silită, inclusiv urmărirea silită a bunurilor mobile, urmărirea silită imobiliară sau popririle de orice fel, începute până la data intrării în vigoare a prezentei legi, intră sub incidenţa moratoriului şi se suspendă până la 31.12.2020".

Potrivit proiectului, sunt eligibili debitorii care nu înregistrează întârzieri la plată, reprezentând principal şi/sau dobândă, în relaţie cu creditorii, mai mari de 90 de zile, cu excepţia celor care se află în procedura de executare silită, în procedura de dare în plată, de reorganizare judiciară sau în orice alte proceduri judiciare sau extrajudiciare care tind la suspendarea efectelor contractelor de credit.

"Pentru a beneficia de suspendarea rambursării ratelor, dobânzilor şi comisioanelor în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1), debitorii, cu excepţia persoanelor fizice, trebuie să trimită băncilor o declaraţie pe proprie răspundere din care să rezulte faptul că veniturile sau încasările s-au diminuat cu minimum 15% în luna în curs raportat la media celor două luni anterioare. Debitorul răspunde în condiţiile legii pentru corectitudinea informaţiilor furnizate băncilor în declaraţia pe proprie răspundere", se mai arată în proiect.

Creditori sunt considerate instituţiile de credit definite potrivit Ordonanţei de urgenţă 99/2006, instituţiile financiare nebancare, precum şi sucursalele instituţiilor de credit şi ale instituţiilor financiare nebancare din străinătate care desfăşoară activitate pe teritoriul României, cu excepţia Caselor de Ajutor Reciproc, precum şi entităţile înregistrate care desfăşoară activitatea de recuperare creanţe.

Debitori sunt considerate persoanele fizice, inclusiv persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, asociaţiile, fundaţiile, profesiile libere şi cele care se exercita în baza unor legi speciale, indiferent de forma de exercitare a profesiei, persoanele juridice din contractele de credit, respectiv leasing, întreprinderile mici şi mijlocii care sunt părţi într-un contract de credit sau de leasing, precizează Agepres.

Alte stiri din Actualitate

Ultima oră