Calendar ortodox 8 noiembrie: Soborul Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil, Rafail şi al tuturor puterilor cereşti fără de trup

07 Noi 2020 | scris de Luminita Ciobanu
Calendar ortodox 8 noiembrie: Soborul Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil, Rafail şi al tuturor puterilor cereşti fără de trup

Biserica Ortodoxă prăznuieşte la 8 noiembrie Soborul Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil, Rafail şi al tuturor puterilor cereşti fără de trup, cunoscuţi drept conducătorii cetelor de îngeri, păzitorii oamenilor de la naştere şi până la moarte.

Sinaxarul ne  spune că Sfântul Arhanghel Mihail este mai-mare peste cetele puterilor celor fără de trup. “(...) şi în Legea Veche şi în cea Nouă a arătat ce este harul Evangheliei, şi arată multe faceri de bine neamului omenesc.

Că de vreme ce pizmaşul şi luptătorul mântuirii noastre, înălţându-se s-a mândrit împotriva Ziditorului său şi a zis: «Pune-voi scaunul meu deasupra norilor» şi lăudându-se că «voi fi asemenea cu Cel înalt», a căzut din cinstea de arhanghel, precum grăieşte Domnul («Văzut-am, zice, pe Satana, ca fulgerul din cer căzând»).

Asemenea cu el şi ceata ce era sub el, înălţându-se, a căzut. Acest de-a pururea lăudat, păzind ca o slugă credincioasă credinţa către Stăpânul şi arătând multă nevoinţă spre neamul nostru, a fost rânduit de Atotputernicul Dumnezeu ca să fie mai mare peste cetele înţelegătoare.

Că văzând că a căzut vicleanul, a strâns cetele îngereşti şi a zis: «Să luăm aminte: Lăudat-au cu glas pe Domnul tuturor», ca şi cum ar fi zis: Să luăm aminte noi cei ce suntem zidiţi ce au pătimit cei ce erau cu noi, care până acum au fost lumină, şi acum s-au făcut întuneric” (“Vieţile Sfinţilor de peste tot anul”).

Aşadar, această adunare a fost numită Sobor al îngerilor, adică luarea aminte, înţelegere şi unire. Sfânta Scriptură mărturiseşte că Sfântul Arhanghel Mihail s-a arătat lui Avraam şi lui Lot la pustiirea şi pierderea Sodomei, lui Iacov, când fugea de fratele său, a mers înaintea taberei fiilor lui Israel, când au scăpat de robia şi de chinul egiptenilor, precum şi altor drepţi.

Despre Sfântul Arhanghel Gavriil, Sinaxarul ne arată că “multe faceri de bine a făcut neamului omenesc, atât în Legea Veche, cât şi în cea Nouă. Căci în proorocia lui Daniil se pomeneşte însuşi numele lui, când tâlcuieşte Daniil visul ce a văzut pentru împăraţii mezilor şi ai perşilor şi ai elinilor: «Gavriile, zice, fă-l pe acela (adică pe Daniil) să înţeleagă vedenia» (Daniil 8, 16).

Şi iarăşi, acelaşi Gavriil a arătat aceluiaşi Daniil că după şaptezeci de săptămâni de ani, adică după patru sute nouăzeci şi şapte de ani, are să vină Hristos. «Şi iată, zice Gavriil, bărbatul pe care l-am fost văzut la începutul vedeniei zburând, s-a atins de mine ca în ceasul jertfei de seară. Şi m-a făcut să înţeleg şi celelalte» (Daniil 9, 21).

Acesta este cel care a binevestit femeii lui Manoe că are să nască pe Samson. Acesta este cel care a binevestit lui Ioachim şi Anei că au să nască pe Doamna şi Stăpâna de Dumnezeu Născătoarea. Iar în Legea Nouă, acesta a binevestit lui Zaharia, stând de-a dreapta altarului tămâierii, că va naşte pe marele Ioan Înaintemergătorul.

Acesta a hrănit şi pe pururea Fecioara Maria doisprezece ani înăuntru în Sfintele Sfintelor cu hrană cerească. Acesta însuşi, şi cine se îndoieşte? a binevestit Născătoarei de Dumnezeu că va naşte de la Duhul Sfânt pe Fiul şi Cuvântul lui Dumnezeu.

Acesta s-a arătat lui Iosif în vis, precum zic mulţi, şi i-a zis să nu se teamă, ci să ia pe Maria, femeia sa, că ce s-a zămislit într-însa este de la Duhul Sfânt. (...) Mulţi însă din sfinţiţii învăţători şi din scriitorii de cântări socotesc că dumnezeiescul Gavriil a fost şi îngerul cel îmbrăcat în veşmânt alb, care, pogorându-se din cer, a răsturnat piatra de pe uşa mormântului lui Iisus, Dătătorului de viaţă, şi a şezut deasupra ei. (...)”.

Alte stiri din Calendar

Ultima oră