Calendar ortodox 29 noiembrie: Sfântul Mucenic Paramon

28 Noi 2017 | scris de Luminita Ciobanu
Calendar ortodox 29 noiembrie: Sfântul Mucenic Paramon

Biserica Ortodoxă îl pomeneşte la 29 noiembrie pe Sfântul Mucenic Paramon şi pe Sfinţii 370 de mucenici care au mărturisit împreună cu el. Sinaxarul ne arată că aceştia au trăit pe vremea împăratului Deciu şi a lui Achilin, mai-marele Răsăritului, şi au fost martirizaţi pentru că nu şi-au lepădat credinţa în Hristos. “La locul Balsatiei, ce se cheamă Ieron, se aflau multe şi bogate izvoare de ape fierbinţi, în chip minunat tămăduind bolile. Mergând la acel loc pentru tămăduirea trupului său, Achilin, care cârmuia Răsăritul, a poruncit să-i aducă după dânsul de la Nicomidia pe câţi creştini care erau acolo, legaţi pentru credinţa cea în Hristos. Şi mergând Achilin în capiştea Isidei, şi făcând întinatele jertfe, a poruncit sfinţilor mucenici să se închine şi să facă jertfă la idoli. Dar ei lepădându-se a face una ca aceea, a poruncit să fie daţi la moarte toţi. Şi aşa vitejii mucenici au luat cununa nevoinţei de la împăratul a toate Hristos Dumnezeu, întărindu-se cu puterea Lui, fiind la număr trei sute şaptezeci. Pe aceştia văzându-i Sfântul Paramon aşa fără milă omorâţi, a strigat cu glas mare, zicând: «Mare păgânătate văd, că necuratul acesta stăpânitor înjunghie ca pe nişte dobitoace atâţia drepţi». Iar Achilin, auzind aceasta şi aprinzându-se de mânie, îndată a poruncit să-l omoare. Deci l-au prins trimişii şi nu îngăduiau ca unul să-i omoare, ci cu toţii înaintea judecătorului se sileau şi se nevoiau să verse sânge nevinovat cu mâinile şi cu armele lor, unii lovindu-l cu suliţele, alţii băgându-i trestii ascuţite prin limbă şi în celelalte mădulare ale trupului şi i-au dat sfârşitul în locul acela sub privirile tiranului şi l-au trimis la cereştile locaşuri, ca să se bucure veşnic împreună cu cei trei sute şaptezeci de mucenici. Deci sfintele lui moaşte au fost îngropate împreună cu moaştele sfinţilor celor zişi mai sus” (Vieţile Sfinţilor de peste tot anul).

Alte stiri din Calendar

Ultima oră