Calendar ortodox 17 octombrie: Sfinţii Mucenici, doctori fără de arginţi, Cosma şi Damian, Leontie, Antim şi Evprepie (Euprepie)

17 Oct 2017 | scris de Luminita Ciobanu
Calendar ortodox 17 octombrie: Sfinţii Mucenici, doctori fără de arginţi, Cosma şi Damian, Leontie, Antim şi Evprepie (Euprepie)

Biserica Ortodoxă îi prăznuieşte la 17 octombrie pe Sfinţii Mucenici, doctori fără de arginţi, Cosma şi Damian, Leontie, Antim şi Evprepie (Euprepie). Sinaxarul ne spune că “trei sunt perechile sfinţilor fără de arginţi Cosma şi Damian ce se numesc tot cu acest nume şi lucrează meşteşugul doctoricesc, având numele fără de arginţi. Unii au fost fiii Teodotei, o femeie bună şi credincioasă care a răposat cu pace şi a fost îngropată în locul ce se cheamă Fereman. Alţii se aflau în Roma, având dascăl viclean. Acesta suindu-i cu înşelăciune într-un munte, ca să culeagă ierburi, i-a ucis cu pietre. Iar alţii sunt aceştia, a căror pomenire o facem, care au fost din Arabia, foarte învăţaţi la meşteşugul doctoricesc şi umblau prin toate cetăţile şi oraşele, tămăduind bolnavii, neluând plată; şi, cu prilejul meşteşugului, propovăduiau pe Hristos. Iar în zilele lui Diocleţian şi Maximian, au mers la Eghea, cetatea Lisiei, şi stând înaintea guvernatorului Lisiei şi bătându-i fără de milă i-au aruncat în adâncul marii; şi cu vrerea lui Dumnezeu aflându-se pe uscat, şi prinzându-i iarăşi, i-au aruncat într-un cuptor ars; şi păziţi fiind nevătămaţi, i-au răstignit pe cruce. După această li s-au tăiat capetele acestor fericiţi cinci fraţi”. (Vieţile sfinţilor de peste tot anul).

 

Alte stiri din Calendar

Ultima oră