Calendar ortodox 16 octombrie: Sfântul Mucenic Longhin sutaşul

16 Oct 2017 | scris de Luminita Ciobanu
Calendar ortodox 16 octombrie: Sfântul Mucenic Longhin sutaşul

La 16 octombrie, creştin ortodocşii îl prăznuiesc pe Sfântul Mucenic Longhin sutaşul. Acesta a trăit pe vremea lui Tiberiu, cezarul din Capadochia, fiind sutaş sub ascultarea lui Pilat, guvernatorul Iudeii. Sinaxarul ne arată că a fost rânduit din porunca aceluia să slujească la cinstitele patimi ale lui Hristos şi la răstignire şi să păzească mormântul cu strajerii ce-i avea sub ascultarea lui. “Văzând el minunile ce se făceau, cutremurul şi întunecarea soarelui, mormintele ce se deschideau, morţii care ieşeau afară şi pietrele care se despicau, a strigat tare, zicând: «Cu adevărat Acesta a fost Fiul lui Dumnezeu». Acesta şi cu alţi doi ostaşi care mai pe urmă împreună cu el au mărturisit, n-a primit arginţii care i s-au dat de către iudei că să tăgăduiască Învierea. Apoi lăsându-şi slujba ce era pe seama lui şi mergând în ţara sa, propovăduia apostoleşte pe Hristos Dumnezeu. Deci plecându-se Pilat, mai vârtos fiind stricat prin făgăduinţă de bani de la iudei, a pârât pe Longhin cu scrisori către Tiberiu cum că şi-a lăsat slujba şi se află în patria lui propovăduind pe Hristos Dumnezeu. Şi Tiberiu îndată a trimis cu porunca lui de i-a tăiat capul şi lui şi celor doi ostaşi ce erau cu el şi i-au adus capul din Capadochia la Ierusalim ca să se încredinţeze Pilat şi iudeii de moartea lui şi pentru ca să ia Pilat cele ce i se făgăduiseră. Deci i-au ascuns cinstitul cap afară din cetate, în nişte gunoi. Şi peste mulţi ani, o femeie slavită din Capadochia, pierzându-şi vederea ochilor, a mers la Ierusalim cu un fiu ce-l avea unic-născut, ca să poată să-şi găsească leacul orbirii la acele Sfinte Locuri; şi ajungând-o şi moartea fiului său, îşi plângea îndoită jale. Deci arătându-se în vis fericitul Longhin, şi spunându-i cine este şi arătându-i unde era capul îngropat, a îndemnat-o să sape, să-l scoată de acolo, că se va tămădui la ochi şi îşi va vedea şi pe fiul său, că se află preamărit. Femeia aflând gunoiul, săpă cu mâinile şi scoase capul sfântului şi îndată i s-a tămăduit vederea ochilor şi a văzut în vis pe fiul său că era împreună cu sfântul şi avea cinste acolo. Atunci a îngropat moaştele fiului său într-un loc cu capul sfântului; fiindcă aşa îi zisese sfântul prin vis; şi s-a dus la Capadochia, ca şi Saul, care căutând asinii tatălui său, a dobândit împărăţia. Aşa şi ea căutăndu-şi lecuirea ochilor, a dobândit această şi pe sfântul l-a aflat de atunci cald ajutător. Drept aceea zidind ea mucenicului o biserică foarte frumoasă şi punând acolo muceniceştile moaşte se îmbogăţi şi ea şi toţi credincioşii de izvoare de tămăduiri, întru mărirea Domnului nostru Iisus Hristos”. (Vieţile sfinţilor de peste tot anul).

Alte stiri din Calendar

Ultima oră