Guvernul către Sanitas: Mai uşor cu greva în spitale! Altcumva, ne întâlnim în instanţă!

31 Oct 2016 | scris de Magda Marincovici
 Guvernul către Sanitas: Mai uşor cu greva în spitale! Altcumva, ne întâlnim în instanţă!

Potrivit comunicatului, "Guvernul înțelege importanța și urgența revendicărilor SANITAS și rămâne deschis dialogului constructiv pentru a găsi soluții responsabile și sustenabile bugetar, în beneficiul personalului din sistemul de sănătate. Ca și până acum, Ministerul Sănătății și Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice își manifestă disponibilitatea la dialog cu toți partenerii sociali, 

Guvernul consideră că este nevoie de responsabilitate în promovarea politicilor salariale din sectorul bugetar, mai ales în contextul în care Parlamentul urmează să dezbată amendamentele privind modificarea OUG 20/2016, ce vizează creșteri salariale pentru mai multe sectoare de activitate, cu un impact bugetar anual de aproximativ 2 miliarde de lei. De asemenea, trebuie avut în vedere că adoptarea și punerea în aplicare a acestor modificări ar duce la apariția unor inechități noi și la discriminarea altor categorii de personal. Reașezarea grilei de salarizare pentru personalul plătit din fonduri publice poate fi făcută doar printr-o lege de salarizare unitară, asupra căreia Ministerul Muncii a început un amplu proces de consultare cu partenerii sociali".

În comunicat se precizează că  "Ministerul Muncii a transmis de vineri Federației SANITAS că demersul sindical nu îndeplinește condițiile legale pentru declanșarea conflictului de muncă și solicită responsabilitate în acțiunile revendicative.

Acte normative în vigoare stabilesc condițiile clare în care poate fi declanșat un conflict de muncă și în care pot fi solicitate majorări salariale. În acest caz:

· Solicitările SANITAS, care ar duce la majorări salariale pentru anumite categorii de personal, încalcă Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010

· Declanșarea conflictului de muncă s-a făcut fără respectarea procedurilor stabilite de Legea privind dialogul social – nr.62/2011

Astfel, art. 17 alin. (1) din Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicata, prevede că “nu se pot promova acte normative cu mai puțin de 180 de zile înainte de expirarea mandatului Guvernului, în conformitate cu art. 110 alin. (1) din Constituția României, republicată, care să conducă la creșterea cheltuielilor de personal”.

Totodată, Ministerul Muncii a comunicat Federației SANITAS că, potrivit Legii dialogului social nr. 62/2011, nu poate declanșa conflictul colectiv de muncă deoarece există un contract colectiv de muncă (CCM) încheiat și înregistrat legal la nivelul sectorului de activitate „Sănătate. Activități Sanitar – Veterinare”. Valabilitatea contractului este până la 31.12.2016 si, potrivit legii, pe durata existenței unui CCM, angajații nu pot declanșa un conflict colectiv de muncă.

De asemenea, Legea 62/2011 mai prevede că nu pot constitui obiect al conflictelor colective de muncă revendicările angajaților pentru a căror rezolvare este necesară adoptarea unei legi sau a altui act normativ".

Totodată, în comunicat se menţionează că, "potrivit legii, conflictul colectiv de muncă se poate declanșa în următoarele trei situații clare, Federația SANITAS nefiind în niciuna dintre acestea:

Angajatorul sau organizația patronală refuză să înceapă negocierea unui contract ori acord colectiv de muncă, în condițiile în care nu are încheiat un astfel de contract ori cel anterior a încetat
Angajatorul/organizația patronală nu acceptă revendicările salariaților (în procesul negocierii contractului colectiv)
Părțile nu ajung la o înțelegere privind încheierea unui contract sau acord colectiv de muncă până la data stabilită de comun acord pentru finalizarea negocierilor.
Prin urmare, nicio revendicare a Federației SANITAS, respectiv modificarea OUG 43/2016 și a OUG 20/2016, nu putea face obiectul declanșării unui conflict colectiv de muncă".

Ministerul Muncii atrage atenția că o grevă se poate declanșa, conform Legii 62/2011, numai după înregistrarea conflictului de muncă la Ministerul Muncii și după parcurgerea etapelor obligatorii prevăzute de lege, respectiv declanșarea conflictului colectiv de muncă și parcurgerea etapei de conciliere. Guvernul, prin Ministerul Sănătății, se va adresa instanței de judecată competente pentru a constata legalitatea sau nelegalitatea grevei.

Alte stiri din Actualitate

Ultima oră