Calendar ortodox 23 octombrie: Sfântul sfinţit Mucenic şi Apostol Iacov, fratele Domnului

23 Oct 2017 | scris de Luminita Ciobanu
Calendar ortodox 23 octombrie: Sfântul sfinţit Mucenic şi Apostol Iacov, fratele Domnului

Biserica Ortodoxă îl pomeneşte la 23 octombrie pe Sfântul sfinţit Mucenic şi Apostol Iacov, fratele Domnului. Sinaxarul ne spune că “acest Sfânt Iacov, fratele Domnului, a fost cel întâi episcop la Ierusalim, hirotonit de însuşi Domnul şi întâi el a izvodit şi a scris dumnezeiasca Liturghie, învăţată de la însuşi Hristos. Pe care Liturghie în urmă a facut-o mai pe scurt marele Vasile şi după dânsul dumnezeiescul Ioan Gură de Aur pentru neputinţa omenească. Păstorind sfânta Biserică din Ierusalim şi învăţând pe mulţi din iudei şi din elini şi întorcându-i spre Domnul, a pornit pe iudei asupră-şi cu urgie, care, prinzându-l, l-au aruncat jos de pe aripa templului şi fiind încă viu l-au omorât cu un lemn. Iar cuvântul, fratele Domnului se trage din predanie. Că Iosif, logodnicul, împărţindu-şi pământul fiilor ce-i avea cu femeia sa cea dintâi şi vrând să facă parte şi celui din sfânta Fecioară, Fiu şi Dumnezeu, ceilalţi nu-l primiră; iar Iacov luându-l părtaş de moştenire pe partea sa, s-a chemat nu numai frate al Domnului, ci şi drept”. (Vieţile sfinţilor de peste tot anul).

Alte stiri din Calendar

Ultima oră