Calendar ortodox 12 februarie: Sfântul Ierarh Meletie, arhiepiscopul Antiohiei

11 Feb 2018 | scris de Luminita Ciobanu
Calendar ortodox 12 februarie: Sfântul Ierarh Meletie, arhiepiscopul Antiohiei

La 12 februarie, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfântului Ierarh Meletie, arhiepiscopul Antiohiei. Sinaxarul ne arată că pentru bunătatea cea desăvârşită şi dragostea curată ce avea către Hristos, Sfântul Meletie, era foarte iubit. Chiar de la începutul activităţii sale, când intră în cetate, în ziua hirotoniei sale, „mânaţi fiind oamenii de dragostea ce aveau către dânsul, îl chemau pe la casele lor, socotind că acestea se vor sfinţi chiar şi numai prin intrarea lui. Dar nici nu împlinise treizeci de zile în cetate, că a şi fost izgonit de către vrăjmaşii adevărului, care cu îngăduinţa lui Dumnezeu au înduplecat pe împărat la aceasta. Iar după această izgonire, întorcându-se, a stat mai bine de doi ani la Constantinopol. Şi iarăşi, în urma unor scrisori împărăteşti, a fost poftit să meargă tocmai în Tracia. Acolo s-au adunat şi alţi episcopi din multe părţi ale lumii, chemaţi fiind şi ei cu scrisori împărăteşti, că începeau Bisericile lui Dumnezeu să dobândească pacea şi liniştea, mântuindu-se de iarna cea îndelungată a prigoanei. Atunci deci, arătându-se acolo marele Meletie, care era cinstit în chip deosebit de toţi, şi-a dat sufletul său în mâinile lui Dumnezeu, adormind în pace, în pământ străin. Pe acest fericit şi dumnezeiescul Ioan Gură de Aur şi Grigorie al Nissei, l-au cinstit cu cuvinte de laudă” (Vieţile Sfinţilor de peste tot anul).

Alte stiri din Calendar

Ultima oră