Calendar ortodox 1 iunie: Sfântul Iustin Martirul şi Filosoful

31 Mai 2018 | scris de Luminita Ciobanu
Calendar ortodox 1 iunie: Sfântul Iustin Martirul şi Filosoful

Prăznuit de Biserica Ortodoxă la 1 iunie, Sfântul Iustin Martirul şi Filosoful s-a născut în anul 114, din părinţi greci păgâni, în Sichem, un vechi oraş al Samariei. A trăit pe vremea împăraţilor Antonin cel Pios (138-161) şi Marcus Aurelius (161-180). I s-a spus “filosof din copilărie fiindcă, după cum ne spune Sinaxarul, “s-a osârduit cu studiul filosofiei păgâne, iar mai apoi cu cel al filosofiei Adevărului, învăţătura lui Hristos”. Avea 30 de ani când a primit sfântul botez (între anii 133 şi 137) şi apoi a deschis o şcoală de filosofie creştină. “Mergând la Roma, în anul 155, a dat mai sus-zisului împărat Antonin o apologie în scris împotriva rătăcirii idolilor, şi dezvinovăţitoare pentru credinţa în Hristos, cu care pe una, adică credinţa creştinilor, o adeverea şi o întărea, iar pe cealaltă, adică înşelăciunea idolească, o supunea cu dovediri din Scripturi. Mai târziu, în anul 161, puţin după urcarea pe tron a împăratului Marcus Aurelius, el a scris o a doua Apologie, adresată de aceasta dată Senatului Roman. (…) fiind zavistuit de Crescent filozoful, a fost omorât cu vicleşug, chinuit fiind mai înainte (…). A lăsat pentru toţi credincioşii scrieri pline de toată înţelepciunea şi folosul care dau mare cunoştinţă celor ce le citesc”, se arată în volumul “Vieţile sfinţilor de peste tot anul”.

Eurofrutas Temporar

Alte stiri din Calendar

Ultima oră