Profesorii care dau meditații trebuie să plătească impozit și contribuții sociale. Ce riscă în caz contrar

22 Feb 2017
Profesorii care dau meditații trebuie să plătească impozit și contribuții sociale. Ce riscă în caz contrar

Meditațiile nu sunt interzise prin lege, la ora actuală, dar profesorii au obligația să plătească impozitele și contribuțiile aferente acestor venituri extra-salariale. 

Altfel, în urma unei verificări de către organele fiscale, cei care nu au cum să-și justifice aceste venituri vor fi obligați să plătească impozitul din urmă, dar și să suporte dobânzi și penalități.

Pentru a lămuri cum poate intra în legalitate un profesor care face meditații, cei de la avocatnet.ro au cerut opinia autorităților fiscale, dar și celor de la Ministerul Educației Naționale (MEN).

"Legislația din domeniul învățământului nu conține până în acest prevederi pe acest subiect. În proiectul de cod etic, supus dezbaterii publice în luna decembrie, există o referire la acest subiect", au transmis reprezentanți ai MEN. Concret, cei de la minister indică o prevedere din proiectul de cod etic care le interzice dascălilor să ofere meditații contra cost, cu propriii elevi, prin constrângere. Pentru a se aplica, aceste prevederi ar trebui să intre în vigoare mai întâi, iar acest lucru s-ar putea întâmpla anul acesta.

Potrivit informațiilor oferite de cei de la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF), în 2015, doar 569 de cadre didactice și-au declarat veniturile din meditații, iar în 2014, doar 571, în contextul în care sistemul românesc de învățământ cuprinde aproximativ 220.000 de cadre didactice la nivel preuniversitar, potrivit unui studiu publicat în 2015 de Institutul de Științe ale Educației. Cu alte cuvinte, un număr foarte mic de dascăli și-au asumat obligațiile fiscale și au plătit impozit statului.

"Prestarea serviciilor de către meditatori este încadrată, din punct de vedere fiscal, în categoria activităţilor independente, iar persoanele fizice care desfăşoară aceste activităţi au obligaţia autorizării", potrivit celor de la ANAF. Așadar, veniturile din meditații sunt încadrate de organele fiscale la categoria veniturile obținute din activități independente, potrivit Codului fiscal.

"Veniturile din activități independente cuprind veniturile din activități de producție, comerț, prestări de servicii, veniturile din profesii liberale și veniturile din drepturi de proprietate intelectuală, realizate în mod individual și/sau într-o formă de asociere, inclusiv din activități adiacente", potrivit definiției din Codul fiscal.

Cea mai practică soluție pentru meditatori ar fi deci înființarea unei persoane fizice autorizate (PFA) cu acest obiect de activitate (dar se poate opta și pentru înființarea unei întreprinderi individuale, întrucât obligațiile declarative sunt similare). Pentru aceasta, profesorul meditator trebuie să se înregistreze și să se autorizeze la Oficiul Național pentru Registrul Comerțului (de la 1 februarie 2017, taxele percepute de Registru pentru înființarea acestor entități au fost eliminate, așadar înregistrarea este gratuită).

Concret, dascălul care dorește să-și înființeze un PFA trebuie să depună cererea de înregistrare, alături de dosarul pentru constituirea PFA, la oficiul registrului comerţului în raza căruia îşi stabileşte sediul profesional (care, de cele mai multe ori, este chiar adresa unde locuiește profesorul). În mare, dosarul trebuie să conțină actul de identitate, dovada titlului cu care se folosește sediul profesional, specimenul de semnătură, precum și documente care atestă pregătirea profesională.

În urma acestei autorizări, meditatorul intră oficial în rândul contribuabililor care plătesc impozit pentru activitățile independente. Impozitul pe care meditatorul trebuie să-l plătească este stabilit prin raportare la venitul net anual și se determină fie pe baza normelor de venit, fie în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, potrivit Codului fiscal. Alegerea unuia dintre aceste două sisteme se face la momentul în care se depune la organul fiscal competent declarația de venituri și cheltuieli anuale estimative.
Normele anuale de venit pentru activităţile independente pentru care veniturile obţinute sunt impozitate în acest sistem, se găsesc publicate, pentru fiecare judeţ, pe site-ul ANAF.

Venitul net în sistem real se determină ca diferenţă între venitul brut şi cheltuielile efectuate în scopul realizării de venituri, deductibile, pe baza datelor din contabilitate.
Impozitul este de 16% și se aplică la valoarea venitului net. Acesta din urmă se calculează prin scăderea din venitul brut a cheltuielilor deductibile, determinând venitul net. Potrivit Codului fiscal, impozitul se plăteşte trimestrial, în baza unei decizii de impunere calculată pe baza veniturilor obținute în anul anterior sau pe baza veniturilor estimate în declarația 220 pentru firmele înființate în anul curent.

Însă legislația fiscală le impune acestor categorii de contribuabili și să plătească contribuţii sociale la buget. Concret, este vorba de contribuția de asigurări sociale (CAS) și contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS). În ceea ce priveşte cota CAS pe care PFA o datorează la sistemul de pensii, aceasta se aplică, din 2016, asupra venitului net obţinut. În conformitate cu actualele prevederi, PFA poate opta între aplicarea cotei individuale de 10,5% sau a cotei integrale de 26,3%. 

Contribuția la pensii se plătește trimestrial, în patru rate egale, până la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru.

În ceea ce privește CASS-ul, cota este de 5,5%, însă baza de calcul la care se aplică această cotă diferă în funcție de sistemul de impozitare pe care l-a ales dascălul.

Mai multe detalii despre modul de calcul al impozitului și contribuțiilor aferente puteți regăsi în ghidul de impozitare al ANAF întocmit pentru PFA-uri și întreprinderile individuale.

Potrivit prevederilor fiscale în vigoare, ANAF-ul are dreptul să verifice situația fiscală a persoanelor fizice supuse impozitului pe venit, cum este și cazul cadrelor didactice.

Vorbim, concret, despre inspecția fiscală a persoanelor fizice. Orice venituri pe care contribuabilul meditator ar fi trebuit să le declare și pentru care trebuiau plătite impozitele aferente vor fi impozitate, iar organele fiscale vor percepe și dobânzile și penalitățile aferente.

Articolul integral, AICI.

 

Alte stiri din Business

Ultima oră