Calendar ortodox 7 ianuarie: Soborul Sfântului Ioan Botezătorul

06 Ian 2018 | scris de Luminita Ciobanu
Calendar ortodox 7 ianuarie: Soborul Sfântului Ioan Botezătorul

Creştin ortodocşii au la 7 ianuarie mare sărbătoare. După praznicul împărătesc de la 6 ianuarie, când Sfântul Proroc Ioan L-a botezat în apele Iordanului pe Mântuitorul Iisus Hristos, astăzi îl sărbătorim pe Sfântul Ioan Botezătorul şi Înaintemergătorul Domnului, cel mai mare dintre profeţi, glasul care strigă în pustie “gătiţi calea Domnului”, “turtureaua pustiei care a binevestit primăvara harului, făclia Luminii dumnezeieşti, răsăritul ce a vestit pe Soarele Dreptăţii, ca un înger pământesc şi om ceresc, care stă la graniţa dintre cer şi pământ şi uneşte Vechiul şi Noul Testament”, după cum e numit în volumul “Vieţile Sfinţilor de peste tot anul”. Despre sărbătoarea de astăzi – Soborul Sfântului Ioan Botezătorul –, din Sinaxar aflăm că după ce a ascultat glasul Lui Dumnezeu, Care l-a trimis în deşert să anunţe vestea cea bună a venirii Lui Mesia-Hristosul, pregătindu-I calea, Sfântul Prooroc Ioan îşi împlineşte misiunea, botezându-L pe Domnul Iisus în apele Iordanului. Din acel moment, “strălucirea lui urma să scadă, iar a Mântuitorului să crească”.

În cartea “Vieţile Sfinţilor” se istoriseşte că a doua zi după Sfânta şi dumnezeiasca Arătare, “se cădea a cinsti cu praznic pe cel ce a slujit la taina Botezului dumnezeiesc, punând mâna sa pe creştetul Stăpânului”, fiindcă, “îndată după Botezul Domnului, Botezătorul se cinsteşte de toţi şi cu cântări se slăveşte, pentru că prin sobor se înţelege adunarea poporului în biserică, la cântarea şi slăvirea Lui Dumnezeu, întru cinstea şi lauda marelui Ioan, Înaintemergătorul şi Botezătorul Celui ce se prăznuieşte. Un sobor ca acesta, măcar că se săvârşea la toate bisericile ce sunt în toată lumea, ba încă se săvârşeşte şi astăzi (...)”.

Creştinii au deosebită evlavie faţă de Sfântul Ioan Botezătorul, care, după cum ne arată şi Sinaxarul “însă şi după venirea Harului şi moartea lui ca martir, continuă să fie pentru creştini, în sens duhovnicesc, Înaintemergătorul Domnului, precum şi model de înfrânare, de pocăinţă, de curăţire de patimi prin asceză şi rugăciune, iniţiator al vieţii monastice şi a celei pustniceşti”. Grabnic ajutător celor care se roagă cu credinţă, Sfântul Prooroc Ioan Botezătorul nu va înceta să fie cel care găteşte calea ce duce la Mântuitorul Iisus Hristos.
Părintele arhimandrit Cleopa spunea într-una dintre predicile la această sărbătoare: “Mare a fost praznicul de ieri, nu mică este şi ziua de astăzi. Ieri L-am cinstit pe Stăpânul, astăzi lăudăm pe sluga Stăpânului. Ieri am slăvit pe Treimea cea de o fiinţă, Care S-a arătat la Iordan, astăzi lăudăm pe Sfântul Ioan Botezătorul care s-a închinat PreaSfintei Treimi la Iordan. El a auzit glasul Tatălui din nor; el L-a botezat pe Fiul în Iordan şi tot el a văzut pe Duhul Sfânt în chip de porumbel, şezând deasupra Fiului. Vedeţi ce mare şi plăcut este înaintea Domnului Sfântul Ioan Botezatorul? Cine altul a postit mai mult ca el în pustie? Cine a propovăduit mai cu putere pocăinţă în pustiul Iordanului? Cine mustră mai cu asprime pe cărturari şi farisei, numindu-i «năpârci» şi «pui de şerpi»? Cine L-a mărturisit şi L-a arătat pe Hristos înaintea lumii cu mai multă îndrăzneală şi putere decât Ioan Botezătorul? Aşadar, se cuvine să cinstim cu laude astăzi pe Sfântul Ioan Botezătorul, «glasul celui ce strigă în pustie», cum spune Sfântul Proroc Isaia. Să lăudăm astăzi pe cel mai mare postitor şi rugător dintre oameni, pe Prorocul cel minunat, pe Înaintemergătorul Lui Hristos, care L-a mărturisit oamenilor, pe propovăduitorul Prea Sfintei Treimi, pe apostolul pocăinţei, pe Sfântul Ioan Botezătorul”.

Pe lângă sărbătoarea de astăzi – Soborul Sfântului Ioan Botezătorul –, Biserica Ortodoxă a rânduit alte patru zile de prăznuire a Sfântului Ioan: Zămislirea Sfântului Ioan Botezătorul (23 septembrie), Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul (24 iunie), Tăierea capului Înaintemergătorului (29 august) şi Aflarea capului Sfântului Proroc Ioan (24 februarie şi 25 mai).

Alte stiri din Calendar

Ultima oră