Vești bune pentru fermieri. Pot accesa până la 50.000 de euro, din toamnă. Ce trebuie să facă

21 Oct 2016 | scris de Veronica Micu
Vești bune pentru fermieri. Pot accesa până la 50.000 de euro, din toamnă. Ce trebuie să facă

“În vederea stimulării dezvoltării clasei de mijloc la sate se constituie la dispoziţia Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale Fondul pentru acordarea de microcredite în agricultură, denumit în continuare fond”, se arată în ordonanţa de urgenţă pentru modificare şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.43/2013.

Descarcă ORDONANŢA DE URGENŢĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.43/2013 (.pdf)

Fondul se utilizează astfel:

- pentru acordarea de microcredite pentru realizarea de obiective de investiţii în domeniul agricol, neeligibile pentru finanţarea din PNDR, suma maximă este de până la 15.000 euro/beneficiar.

- pentru acordarea de microcredite pentru achiziționarea de animale, suma maximă este de până la 50.000 euro/beneficiar;

- pentru acordarea de microcredite inclusiv beneficiarilor prevăzuţi la lit. a) şi b), pentru asigurarea resurselor financiare necesare pentru realizarea producţiei agricole, până la maximum 25.000 euro/beneficiar.

Persoanele care pot beneficia de astfel de microcredite sunt:

- persoane fizice care dețin atestat de producător în conformitate cu prevederile Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol;

- persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale reglementate de OUG nr. 44/2008;

- persoane juridice.

Prin ordonanţa de urgenţă se mai stabilesc şi tipurile de investiţii care pot beneficia de microcredite, precum şi plafonul maxim de microcreditare finanţat.

Achiziţia de terenuri agricole va fi garantată de până la la maximum 70% din valoarea creditului acordat de către instituţiile finanţatoare pentru achiziţia de terenuri agricole. Diferenţa de garanţii necesare pentru acoperirea integrală a creditului şi a dobânzilor aferente va fi asigurată la acordarea creditului de către împrumutaţi cu terenurile achiziţionate şi/sau alte bunuri aflate în proprietatea acestora sau a terţilor garanţi.

În acelaşi timp, pentru finanţarea proiectelor de investiţii sprijinite prin PNDR garantarea este de până la 80 % a creditelor acordate de instituţiile finanţatoare beneficiarilor PNDR 2014 – 2020.

“Având în vedere faptul că masurile preconizate a fi aplicate prin acest proiect de act normativ vizează printre altele facilitarea achiziției de terenuri agricole în vederea extinderii exploatațiilor agricole, facilitarea accesului la finanțarea producției agricole, care poate începe astfel pentru categoriile cele mai sensibile de beneficiari încă din această toamnă, cu beneficii din primăvara anului 2017, facilitarea accesului la credite și microcredite care pot oferi premisa accesării, din toamna anului 2017 a unor masuri din PNDR, crescând astfel semnificativ gradul de absorbție al fondurilor alocate României pentru agricultură și spațiul rural, luând în considerare de asemenea că implicațiile acestor masuri pentru activitatea economica a localităților rurale este foarte importanță, iar neaplicarea acestora este de natură să perpetueze tendința de pauperizare a populației din mediul rural ocupată în agricultură, să anuleze șansele de extindere a bazei de potențiali beneficiari ai fondurilor europene alocate pentru agricultură și dezvoltare rurală și astfel să compromită procesul de modernizare sustenabilă a agriculturii românești”, se mai arată în ordonanţa de urgenţă.

"În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale va elabora și supune spre aprobare Guvernului modificarea și completarea Normelor Metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2013 conform prevederilor din prezenta ordonanță", conchide documentul.

Alte stiri din Actualitate

Ultima oră