Ești cârciumar? ISU a făcut o listă cu documentele necesare în cazul organizării de concerte

10 Dec 2015 | scris de Cristi Ionescu
Ești cârciumar? ISU a făcut o listă cu documentele necesare în cazul organizării de concerte

Inspectoratul pentru Situații de Urgență București a publicat pe site-ul său o sinteză a documentelor necesare, dar și a condițiilor pe care trebuie să le îndeplinească organizatorii de concerte, spectacole și întruniri, pentru a respecta măsurile de securitate la incendiu.

Astfel, în cazul în care evenimentul se desfășoară în aer liber, cu capacitate mai mare de 200 de locuri pe scaune ori având destinație comercială cu aria desfășurată/suprafața mai mare sau egală cu 2.500 m2 este necesară obținerea în prealabil a autorizației de securitate la incendiu.

De asemenea, sunt necesare următoarele documente: cerere-tip, plan de situație cuprinzând amplasamentul construcțiilor și amenajărilor proiectate în raport cu elementele-cadru existente, scenariu de securitate la incendiu, opis cu documentele depuse, plan al amenajării la scara 1:100, plan de evacuare a persoanelor, referatul verificatorului de proiect pentru cerința esențială "securitate la incendiu".

Pentru spectacole desfășurate în interiorul construcțiilor, dacă spațiile sunt încadrate în categoria sălilor aglomerate, este obligatorie solicitarea/obținerea autorizației de securitate la incendiu a construcției. De asemenea "folosirea flăcării: lumânări, făclii, torțe și altele asemenea pe timpul spectacolelor de teatru, operă, operetă, a festivităților desfășurate în restaurante sau pentru ambianță ori divertisment în restaurante, baruri, cluburi, discoteci etc. este interzisă", precizează ISU.

În cazul în care este obținută autorizația de securitate la incendiu, iar prin organizarea evenimentului nu se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia (capacitatea sălii, numărul de fluxuri, destinație), autorizația este valabilă numai însoțită de documentația tehnică vizată spre neschimbare.

Pentru construcțiile sau amenajările noi, autorizațiile de securitate la incendiu se emit după efectuarea recepției la terminarea lucrărilor, la darea în exploatare, pe baza următoarelor documente: cerere-tip, autorizația de construire, avizul de securitate la incendiu și documentația vizată spre neschimbare care a stat la baza emiterii avizului, scenariu de securitate la incendiu, referatul verificatorului de proiect pentru cerința esențială "securitate la incendiu", procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, opisul cu documentele depuse.

În cazul în care la o construcție sau amenajare se efectuează schimbări de destinație și modernizări care nu necesită autorizație de construire, autorizațiile de securitate la incendiu se emit la darea în exploatare, pe baza următoarelor documente: cerere-tip, avizul de securitate la incendiu și documentația vizată spre neschimbare care a stat la baza emiterii avizului, opisul cu documentele depuse, piesele scrise și desenate din documentația tehnică, cum sunt: detalii de execuție, agremente tehnice sau certificate de conformitate ale produselor pentru construcții cu rol de securitate la incendiu.

Documentația tehnică în vederea emiterii autorizației de securitate la incendiu se va depune obligatoriu cu cel puțin 30 de zile înainte de realizarea evenimentului, la sediul Inspectoratului.

Planificarea, organizarea și desfășurarea spectacolelor fără obținerea în prealabil a autorizației de securitate la incendiu atrage după sine răspunderea contravențională, respectiv penală, după caz, conform prevederilor Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare, responsabilitatea revenind în totalitate/ fără echivoc tuturor factorilor implicați în conformitate cu prevederile art.9 din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor.

Alte stiri din Actualitate

Ultima oră