ALARMANT! 6 800 de cazuri de deces prin supradoză în Europa

01 Iun 2016 | scris de Mara Răducanu
ALARMANT! 6 800 de cazuri de deces prin supradoză în Europa

 

„Această nouă analiză subliniază necesitatea includerii în agenda politică europeană în materie de droguri a unui set mai amplu și mai complex de tematici politice decât în trecut”, se afirmă în raport.


Dimitris Avramopoulos, comisarul european pentru migrație, afaceri interne și cetățenie, declară: „Europa se confruntă cu o problemă tot mai mare legată de droguri. Substanțele psihoactive noi, drogurile stimulante, heroina și alte opioide continuă să înregistreze niveluri ridicate ale cererii și ofertei, cu efecte majore asupra sănătății publice. De aceea, Raportul european privind drogurile 2016 reprezintă o completare importantă a bazei noastre de dovezi cu privire la problema drogurilor și un instrument util pentru factorii de decizie europeni în elaborarea politicilor și a măsurilor de combatere a acestei probleme. Pornind de la aceste cunoștințe, vom continua să facem apel la statele membre ale UE, la țările terțe, la companiile de internet și la societatea civilă, solicitându-le să-și intensifice cooperarea pentru a combate această provocare globală.”


Revenirea MDMA: creșterea consumului și a disponibilității produselor în doze mari


Raportul publicat confirmă revenirea MDMA-ului (comercializat adesea sub denumirea de „ecstasy”) ca drog stimulant preferat de tinerii europeni, menționând „dovezi concrete că MDMA-ul devine tot mai popular, atât în rândul consumatorilor ”vechi” de droguri stimulante, cât și în rândul noii generații de consumatori tineri.” 


Aproximativ 2,1 milioane de adulți tineri (între 15 și 34 de ani) declară că au consumat MDMA în ultimul an (1,7% din această grupă de vârstă). Până nu demult, consumul de MDMA se afla în scădere – față de nivelurile de vârf atinse în prima jumătate a anilor 2000 –, dar datele din ultimul studiu indică creșterea consumului în Europa (figura 2.4). Noile studii au indicat estimări mai ridicate ale consumului în rândul adulților tineri în nouă din cele 12 țări raportoare, față de datele prezentate în cercetările comparabile anterioare. De asemenea, există semnale că MDMA-ul nu mai este un drog de nișă sau al unei subculturi,consumat în cluburi de dans, ci este consumat, în prezent, de o diversitate mai mare de tineri, în locuri tipice pentru viața de noapte, cum ar fi barurile și petrecerile.
În completarea datelor oferite de aceste studii, o cercetare desfășurată în 2015, în mai multe orașe, a arătat că nivelul reziduurilor de MDMA din apele reziduale urbane era mai mare în anul de referință, comparativ cu 2011, în unele orașe înregistrându-se creșteri foarte mari (figura 2.5)(3). Explicația poate fi legată de puritatea crescută a MDMA-ului și/sau de creșterea disponibilității și a consumului acestui drog.

Raportul reliefează faptul că „potențialul de extindere a ofertei de droguri online pare a fi considerabil”, cu toate că majoritatea tranzacțiilor cu droguri ilegale continuă să se efectueze offline. În acest sens, EMCDDA subliniază că identificarea unui răspuns la „acest nor negru tot mai amenințător” reprezintă o temă de importanță vitală pentru viitoarea agendă politică europeană.


Creșterea numărului de decese prin supradoză: în centrul atenției, heroina și alte opioide. 


Se estimează că, în 2014, în Europa, s-au înregistrat cel puțin 6 800 cazuri de deces prin supradoză, asociate, în principal, consumului de heroină și alte opioide, ceea ce reprezintă o ușoară creștere față de anul precedent. În unele țări în care problemele asociate consumului de opioide au continuat de-a lungul timpului (de exemplu Irlanda, Lituania, Suedia sau Regatul Unit), se manifestă îngrijorări tot mai mari cu privire la aceste decese.  

„Motivele care au determinat această creștere a numărului de supradoze fatale nu sunt clare, dar pot fi implicați mai mulți factori, printre care: creșterea disponibilității heroinei, creșterea purității, îmbătrânirea cohortei de consumatori și schimbarea modelelor de consum, inclusiv utilizarea opioidelor sintetice și a medicamentelor. Cel mai frecvent se raportează cazuri de supradoză în rândul consumatorilor de opioide mai vârstnici (35-50 de ani), dar în unele țări (de exemplu în Suedia) se înregistrează o creștere a numărului de decese prin supradoză și în rândul tinerilor sub 25 de ani, ceea ce impune o analiză mai atentă. În prezent, în mai multe țări, prin programe comunitare, li se oferă consumatorilor de opioide, naloxonă, un medicament care înlătură simptomele supradozei“, se arată în raport. 

Deși heroina rămâne opioidul cel mai frecvent consumat, se face abuz din ce în ce mai mult de opioide sintetice, înregistrându-se o creștere a numărului de țări care raportează opioidele sintetice ca drog principal consumat de persoanele admise la tratament, explică raportul.

În rapoartele toxicologice se regăsesc frecvent și opioidele sintetice utilizate în tratamentul de substituție (de exemplu, metadona sau buprenorfina), aceste substanțe fiind asociate cu o pondere substanțială din numărul deceselor provocate de droguri în unele țări (de exemplu Irlanda, Franța, Finlanda sau Regatul Unit). Strategiile de prevenire a deturnării medicamentelor folosite în tratamentul de substituție pentru opioide sunt în centrul atenției unei noi analize a EMCDDA.

Heroina, cocaina sau canabis

Raportul este îmbogățit cu date noi, colectate la nivel de oraș, de la camerele de gardă ale anumitor spitale din toată Europa. Deși heroina reprezintă drogul ilegal cel mai frecvent raportat în cazurile de urgență, în unele zone predomină cocaina, alte droguri stimulante și canabisul. Perfecționarea monitorizării sistemului de colectare a datelor privind urgențele medicale va contribui la o mai bună înțelegere a modelelor de consum de droguri, a intoxicațiilor acute și a problemelor noi.

Se estimează că aproximativ 1,2 milioane de persoane au primit tratament pentru consumul de droguri ilegale în Uniunea Europeană în anul 2014 (1,5 milioane dacă se includ Norvegia și Turcia). Aproximativ 644 000 consumatori de opioide au beneficiat de tratament de substituție în Uniunea Europeană în 2014 (680 000 dacă se includ Norvegia și Turcia). Manifestarea simultană a consumului de substanțe și a tulburărilor psihice (comorbiditatea)(10) continuă să pună în dificultate furnizorii de tratament, temă discutată, astăzi, în cadrul unei noi analize a EMCDDA. 

SHARE
 

Eurofrutas Temporar

Alte stiri din Actualitate

Ultima oră