Un nou tip de concediu pentru angajații din România. Indemnizaţia ar putea ajunge la 3.400 de lei

18 Noi 2015 | scris de Veronica Micu
Un nou tip de concediu pentru angajații din România. Indemnizaţia ar putea ajunge la 3.400 de lei

Angajatorii vor fi obligaţi să îl acorde la cererea persoanelor îndreptăţite, iar acestea vor primi lunar şi o indemnizaţie, scrie avocat.net. În plus, perioada în care salariații se vor afla în noul concediu va fi considerată vechime în muncă.

Ce prevede proiectul

Propunerea de act normativ - prin care se vor aduce modificări semnificative la Legea nr. 273/2004 privind procedura adopţiei - prevede că noul concediu va avea o durată de cel mult 90 de zile. În acest timp, salariatul îndreptăţit (oricare dintre cei doi soţi ai familiei adoptatoare) va primi şi o indemnizaţie lunară de 3.400 de lei.

Concediul de acomodare şi indemnizaţia vor fi acordate la cerere, iar aceste drepturi vor fi stabilite şi acordate din ziua următoare celei în care este pusă în executare hotărârea judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei.

Totodată, pentru drepturile persoanelor aflate în concediu de acomodare nu se vor datora impozit şi contribuţii sociale obligatorii, exceptând contribuţia la sănătate.

Iar perioada respectivă va fi asimilată stagiului de cotizare la obţinerea indemnizaţiilor pentru concediile medicale, pentru obţinerea pensiei şi pentru obţinerea şomajului. În plus, perioada concediului de acomodare va fi considerată vechime în muncă, în serviciu şi în specialitate.

Ce trebuie să faci

Cererea pentru acordarea concediului şi a indemnizaţiei va trebui să fie însoţită de:

- certificatul de grefă în baza căruia se execută hotărârea judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei;
- documentul care atestă mutarea copilului la adoptator/familia adoptatoare;
- dovada intrării efective în concediu sau a suspendării activităţii.

Conform prevederilor proiectului, cererea şi documentele doveditoare se vor depune şi înregistra la agenţia pentru plăţi şi inspecţie socială în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul/reşedinţa persoana îndreptăţită.

În altă ordine de idei, salariatul care va beneficia de concediul de acomodare şi de indemnizaţia aferentă nu va putea cere, pentru minorul încredinţat pentru adopţie, concediu pentru creşterea copilului sau stimulent de inserţie. Concret, concediul de acomodare va fi acordat doar în cazul adoptării copiilor în vârstă de peste doi ani. (V.M.)

SHARE
 

Eurofrutas Temporar

Alte stiri din Actualitate

Ultima oră