# colectiv PROIECT. Adio donaţii şi sponsorizări după tragedia din clubul Colectiv? Care sunt NOILE MĂSURI

29 Dec 2015 | scris de Mara Răducanu
# colectiv PROIECT. Adio donaţii şi sponsorizări după tragedia din clubul Colectiv? Care sunt NOILE MĂSURI

Ordinul publicat pe site-ul Ministerului Afacerilor Interne (MAI) şi supus dezbaterii publice timp de 30 de zile reglementează acceptarea donaţiilor, darurilor manuale, comodatelor şi sponsorizărilor în cadrul ministerului. Potrivit acestuia, indiferent de obiect şi valoare, donaţia, darul manual, comodatul sau sponsorizarea se fac doar prin înscris şi se acceptă sau se resping, în scris, de ordonatorul de credite al unităţii beneficiare sau de ordonatorul de credite competent, potrivit reglementărilor aplicabile în MAI, să realizeze achiziţia bunurilor care fac obiectul ofertei. 

Astfel, unitatea beneficiară va fi obligată să întocmească un raport privind oferta care trebuie să conţină în mod obligatoriu avizul Departamentului de Informaţii şi Protecţie Internă al MAI.

Unităţile beneficiare nu pot accepta donaţii, daruri manuale, comodate sau sponsorizări în situaţia în care acceptarea ofertei ar afecta independenţa şi imparţialitatea în luarea deciziilor, îndeplinirea la timp şi cu obiectivitate a îndatoririlor de serviciu sau ar conduce la crearea unor avantaje personale. Oferta este considerată inacceptabilă şi dacă este făcută cu scopul evident de a obţine un avantaj economic pentru ofertant. De asemenea, unităţile beneficiare nu pot accepta donaţia indirectă, deghizată şi nici fonduri băneşti sau bunuri oferite cu titlu de împrumut de consumaţie.

Unităţile beneficiare nu pot accepta donaţia, darul manual, comodatul sau  sponsorizarea, în situaţia în care:


a) acceptarea ofertei ar afecta independenţa şi imparţialitatea în luarea deciziilor, ori
îndeplinirea la timp şi cu obiectivitate a îndatoririlor care revin personalului MAI;
b) acceptarea ofertei ar conduce la crearea unor avantaje personale sau la folosirea în interesul
propriu al personalului MAI, a fondurilor băneşti ori a bunurilor oferite;
c) oferta este făcută cu scopul evident de a obţine un avantaj economic pentru ofertant, de
natură să-l favorizeze în raport cu alte persoane fizice sau persoane juridice;
d) oferta are ca obiect bunuri care, în mod evident, nu respectă normele de calitate şi siguranţă
prevăzute de reglementările în vigoare.
(2) Unităţile beneficiare nu pot accepta donaţia indirectă, deghizată şi nici cea care are ca obiect
bunuri grevate de sarcini sau bunuri a căror procurare sau deţinere este interzisă de lege.
(3) Unităţile beneficiare nu pot accepta fonduri băneşti sau bunuri oferite cu titlul de împrumut
de consumaţie.

Ca modalitate de asigurare a transparenţei este prevăzută publicarea, în extras, a unei fotocopii a raportului de acceptare pe pagina de internet a ordonatorului de credite acceptant sau, dacă nu există, a structurii ierarhic superioare, cu anonimizarea datelor cu caracter personal, a acelor informaţii care ar putea ''leza, direct sau indirect, activitatea sponsorizată, bunele moravuri sau ordinea şi liniştea publică'' (conform art.5 alin.2 din Legea nr.32/1994), precum şi a informaţiilor ce ţin strict procedurile interne de lucru ale entităţilor de la nivelul ordonatorului.

Situaţia sponsorizărilor din cadrul MAI a intrat în atenţia opiniei publice şi a Guvernului ca urmare a tragediei din Clubul Colectiv, în urma căreia şi-au pierdut viaţa 63 de persoane.  În 21 noiembrie, premierul Dacian Cioloş spunea că sponsorizările de la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă sunt "derapaje" care este posibil să existe şi în alte instituţii publice, el menţionând că a avut discuţii cu miniştrii legat de transparenţă şi integritate şi le-a cerut să ia măsurile pe care le consideră de cuviinţă.

În urma tragediei din Colectiv, au fost arestaţi atât cet trei patroni ai clubului, cât şi căpitanii George Matei şi Antonina Radu de la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Bucureşti-Ilfov, care au făcut controale la Colectiv, aceştia fiind trimişi în judecată pentru abuz în serviciu. Potrivit motivării instanţei în cazul celor doi ofiţeri de la ISU, instituţia a beneficiat de sponsorizări de la firmele pe care le controla, iar practica ar fi fost cunoscută de şefi.

Alte stiri din Actualitate

Ultima oră