Care sunt cele 21 de medicamente noi, introduse pe lista de compensate

27 Iul 2016 | scris de Magda Marincovici
Care sunt cele 21 de medicamente noi, introduse pe lista de compensate

Dintre cele 21 de noi medicamente, 4 sunt introduse condiționat, urmare a încheierii de contracte cost/volum, iar 17 sunt introduse necondiționat, ariile terapeutice vizate fiind oncologia, reumatologia, bolile rare, scleroza multiplă și diabetul zaharat.

Medicamentele nou introduse pe listă vor putea fi prescrise doar în baza protocoalelor terapeutice care vor fi elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătății, iar în unele cazuri și cu aprobarea comisiilor de experți ale CNAS.

Totodată, prin aceeași Hotărâre de Guvern:

— se facilitează accesul pacienților cu boala Parkinson și cu demențe la medicația specifică, prin eliminarea avizului comisiilor de la nivelul caselor de asigurări de sănătate, prescrierea urmând a fi efectuată doar în baza protocoalelor terapeutice pentru DCI-urile Rotigotinum, Donepezilum, Rivastigminum, Galantaminum și Memantinum;

— prescrierea DCI Acidum Ibandronicum, cu indicație în osteoporoză, va putea fi efectuată de medicul de familie, după ce inițierea tratamentului va fi efectuată de medicul de specialitate, în limita competenței;

— DCI Methotrexatum va putea fi prescris, cu excepția codurilor de boală G13 'Miastenia gravis', G14 'Scleroza multiplă' și G27 'Pemfigus', deoarece acest medicament nu are indicații terapeutice în afecțiunile respective;

— se introduce prescrierea DCI-urilor Naproxenum+Esomeprazolum și Brinzolamidum+Timololum pe bază de protocoale terapeutice, întrucât analiza de impact pe anul 2015 a demonstrat că există o largă prescriere în afara indicațiilor pentru care aceste medicamente au fost incluse necondiționat în listă;

— se lărgește accesul pacienților cu osteoporoză severă la DCI Teriparatidum, începând cu 1 octombrie 2016.

Cele 21 de noi medicamente (DCI) introduse în lista menționată sunt:

— Aclidinium bromidum + Formoterolum fumarat — sublista B (necondiționat)

— Afatinibum — sublista C2 (condiționat)

— Afliberceptum — sublista C2 (necondiționat)

— Axitinibum — sublista C2 (condiționat)

— Azacitidinum — sublista C2 (necondiționat)

— Bosutinibum — sublista C2 (necondiționat)

— Certolizumab Pegol — sublista C1 (condiționat)

— Everolimus (Afinitor) — sublista C2 (necondiționat)

— Ibrutinibum — sublista C2 (necondiționat)

— Ingenoli mebutas — sublista B (necondiționat)

— Lapatinibum — sublista C2 (condiționat)

— Lixixentamidum — sublista C2 (necondiționat)

— Metoprololum + Ivabradinum — sublista B (necondiționat)

— Olaparibum — sublista C2 (necondiționat)

— Panitumumabum — sublista C2 (necondiționat)

— Pazopanib — sublista C2 (necondiționat)

— Pirfenidonum — sublista C2 (necondiționat)

— Rosuvastatinum + Ezetimibum — sublista B (necondiționat)

— Talidomidum — sublista C2 (necondiționat)

— Teriflunomidum — sublista C2 (necondiționat)

— Vildagliptinum — sublista C2 (necondiționat).

SHARE
 

Eurofrutas Temporar

Alte stiri din Sanatate

Ultima oră