Calendar ortodox 13 noiembrie: Sfântul Ierarh Ioan Gură de Aur (Hrisostomul)

12 Noi 2017 | scris de Luminita Ciobanu
Calendar ortodox 13 noiembrie: Sfântul Ierarh Ioan Gură de Aur (Hrisostomul)

La 13 noiembrie, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfântului Ierarh Ioan Gură de Aur (Hrisostomul), arhiepiscopul Constantinopolului, şi a mamei sale, Sfânta Antuza. Despre Sfântul Ioan Gură de Aur, mare şi vestit luminator dascăl al lumii, se ştie că a fost din marea cetate Antiohia, având părinţi credincioşi ortodocşi. Tatăl lui era Secund Stratilatul şi mama se numea Antuza. “Chiar de la începutul vieţii sale, a avut mare dragoste pentru ştiinţa cuvintelor şi cu nevoinţa ce pusese la învăţătură şi cu ascuţirea firii ce avea, a învăţat toată învăţătura elinească, făcându-se ucenic lui Libanie şi Andragatie, sofiştilor din Antiohia, iar după aceea al celor ce se aflau în Atena. Şi deprinzând toată înţelepciunea elinească şi creştineştile Scripturi, la a căror săvârşire a cunoştinţei ajungând şi împodobindu-şi viaţă cu curăţie a fost înălţat la rânduiala de cleric de Sfântul Meletie, patriarhul Antiohiei, iar de Flavian a fost făcut diacon şi preot. A alcătuit foarte multe cuvinte de învăţătură sfătuitoare pentru pocăinţă şi pentru bună podoabă a obiceiurilor omeneşti, tâlcuind toată dumnezeiasca Scriptură. Deci, întâmplându-se a părăsi viaţa aceasta Nectarie, patriarhul Constantinopolului, a fost chemat Ioan de la Antiohia, cu votul episcopilor şi cu porunca împăratului Arcadie, şi a fost făcut patriarh al Constantinopolului, primind canoniceste hirotonia. Deci mai mult a sporit întru nevoinţa tâlcuirii dumnezeieştilor Scripturi şi la dăscălia întrebărilor, prin care pe mulţi a atras la cunoştinţă dumnezeiască şi la pocăinţă. Şi atâta s-a dedat spre nevoinţă şi răbdare, încât mâncarea lui era numai puţină zeamă de orz; şi dormea puţin, însă nu pe pat, ci stând şi ţinându-se de nişte funii. Iar de se muia vreodată de somn, atunci şedea; aşa încât în prisosirea iubirii de oameni, a fost pildă şi altora mulţi. Pentru aceasta şi în cuvintele sale învăţa pe creştini ca să se dea cu totul spre această faptă bună şi să se lase de lăcomie. (…) în cele din urmă, sfântul a fost izgonit la Cucuzo al Armeniei şi, petrecând multe scârbe, şi-a dat cinstitul său suflet lui Dumnezeu. Precum se vede la istoria lui, după scoaterea lui din scaun şi după izgonire, cei ce fuseseră indemnatori spre această, căzând în multe feluri de boli, rea moarte au luat. Pătimind această întâi Eudoxia, căci a fost ea întâi întru fărădelege şi a fost pricina pierzării episcopilor. Şi zic că după moartea ei, spre semnul strâmbătăţii ce a făcut Hrisostomului, mormântul în care era îngropată a tremurat treizeci şi doi de ani. Iar dacă s-au adus sfintele moaşte ale Hrisostomului şi s-au pus acolo unde şi acum se află, a încetat acel cutremur” (Vieţile sfinţilor de peste tot anul).

Alte stiri din Calendar

Ultima oră