Legea prin care poţi scoate bani de pe card în magazine, publicată în Monitorul Oficial

14 Noi 2016 | scris de Gabriela Antoniu
Legea prin care poţi scoate bani de pe card în magazine, publicată în Monitorul Oficial

Astfel, conform Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, operatorii economici furnizori de servicii de utilitate publică, precum şi instituţiile publice care încasează impozite, taxe, amenzi, dobânzi, penalităţi de întârziere, penalităţi şi alte obligaţii de plată pot acorda avansuri în numerar la terminalele de plată (POS) în baza contractelor încheiate cu instituţiile acceptante. Semnul privind acordarea acestui serviciu va fi afişat la loc vizibil, ca şi informaţiile privind costurile serviciului.

Legea mai prevede că avansul va fi evidenţiat distinct pe bonul fiscal şi nu poate depăşi suma de 200 de lei. Tranzacţiile privind avansul în numerar se asimilează retragerilor de numerar de la bancomate, iar comisioanele aferente tranzacţiilor se stabilesc conform contractelor în vigoare între părţi. Comercianţii pot percepe, de la titularul cardului, un comision care nu poate depăşi 1% din valoarea avansului acordat.

"În cazul în care suma existentă în casă, la dispoziţia comercianţilor acceptanţi de carduri nu acoperă suma solicitată de clientul utilizator de card, acesta va primi suma disponibilă”, prevede legea 209/2016.

Refuzul instituţiilor menţionate de a acorda avans în numerar se sancţionează cu amendă de la 20.000 lei la 50.000 lei, iar neafişarea semnului privind acordarea acestui serviciu, cu amendă de la 5.000 lei la 15.000 lei.

Actul normativ instituie, totodată, obligativitatea operatorilor economici furnizori de servicii de utilitate publică, precum şi instituţiile publice care încasează impozite, taxe, amenzi, dobânzi, penalităţi de întârziere, penalităţi şi alte obligaţii de plată de a accepta încasări şi prin intermediul cardurilor de debit şi al cardurilor de credit.

"Persoanele juridice care desfăşoară activităţi de comerţ cu amănuntul şi care realizează anual o cifră de afaceri mai mare de 10.000 de euro în echivalent lei au obligaţia să accepte ca mijloc de plată şi cardurile de debit şi cardurile de credit”, mai prevede actul normativ publicat în Monitorul Oficial nr.0913.

Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de organele de control ale Ministerului Finanţelor Publice şi unităţilor sale teritoriale.

 

SHARE
 

Eurofrutas Temporar

Alte stiri din Actualitate

Ultima oră