Admitere INM 2016 - REZULTATE FINALE. Când au loc verificările medicale și psihologice

31 Oct 2016 | scris de Veronica Micu
Admitere INM 2016 - REZULTATE FINALE. Când au loc verificările medicale și psihologice

Rezultatele finale ale admiterii la INM sunt disponibile aici

Acestea conțin atât rezultatele primei etape (ce a constat în două probe scrise, una pentru verificarea cunoștințelor juridice la materiile drept civil, drept procesual civil, drept penal și drept procesual penal - 4 septembrie - și una pentru verificarea raționamentului logic - 18 septembrie), cât și ale etapei a doua (interviul - 13-24 octombrie).

În cel mult zece zile de la publicarea rezultatelor definitive, candidații admiși ar fi trebuit să depună, la tribunale și la parchete, unele documente, pentru verificarea bunei reputații. Totodată, între 7 și 11 noiembrie au loc verificările medicale, iar testarea psihologică - pe 6 (testul scris) și între 9 și 13 noiembrie (interviul).

Ce persoane s-au putut înscrie la concursul de admitere în magistratură și INM

La concursul de admitere în magistratură și la cel de admitere la INM s-au putut înscrie persoanele care îndeplinesc condiţiile impuse de Legea nr. 303/2004, după cum urmează:

- să aibă cetăţenie română, domiciliul în România şi capacitate deplină de exerciţiu;
- să fie licenţiate în drept;
- să nu aibă antecedente penale sau cazier fiscal;
- să cunoască limba română.

Rezultatele finale ale admiterii în magistratură sunt disponibile aici

Referitor la dosarul de înscriere, acesta a trebuit depus, între 5 și 26 iulie, la tribunalele sau, după caz, la parchetele de pe lângă acestea, în ale căror circumscripții domiciliază candidații.

Documente necesare:

- cererea de înscriere;
- certificatul de naştere (copie certificată);
- actul de identitate (copie certificată);
- diploma de licenţă/adeverinţa provizorie (copie legalizată);
- chitanţa de plată a taxei de înscriere, în cuantum de 450 de lei;
- certificatul de cazier judiciar;
- certificatul de cazier fiscal.

Lista a fost valabilă şi pentru candidaţii la admiterea în magistratură, însă aceştia trebuiau să includă şi:

- declaraţia pe propria răspundere privind existenţa unor eventuale întreruperi în activitate;
- CV-ul;
- carnetul de muncă sau alte acte doveditoare ale vechimii în specialitate (copie certificată).

Concursul a fost format din două etape, prima fiind eliminatorie

Potrivit informațiilor publicate de INM, candidaţii au fost examinaţi în două etape. Prima dintre ele a fost eliminatorie şi a constat în susţinerea a două teste-grilă.

Mai exact, prima probă a fost un test-grilă de verificare a cunoştinţelor juridice. Acesta a fost format din 100 de întrebări împărţite în mod egal pentru materiile "Drept civil", "Drept procesual civil", "Drept penal" şi "Drept procesual penal". Potrivit regulamentului de concurs, au fost declaraţi admişi la această probă cei care au obţinut cel puţin 70 de puncte, adică echivalentul notei șapte.

A doua probă a constat într-un test-grilă de verificare a raţionamentului logic. Şi aceasta a conţinut 100 de întrebări cu răspunsuri punctate, însă au fost incluse şi 20 de întrebări cu răspunsuri nepunctate (pentru pretestarea în condiţii de concurs). La a doua probă au participat doar candidaţii admişi în urma primei probe şi punctajul minim de promovare a fost de 30 (fiind luate în calcul numai întrebările cu răspunsuri punctate).

Alte stiri din Actualitate

Ultima oră