CNAS: Crește vârsta de la 7 la 16 ani a copilului bolnav pentru care unul din părinți are dreptul la concediu medical

11 Aug 2017 | scris de Magda Marincovici
 CNAS: Crește vârsta de la 7 la 16 ani a copilului bolnav pentru care unul din părinți are dreptul la concediu medical

Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) comunică principalele măsuri de debirocratizare a sistemului asigurărilor sociale de sănătate, printre care și creșterea vârstei copilului suferind de boli rare, oncologice, hemato-oncologice, neurologice, HIV/SIDA pentru care unul dintre părinți are dreptul la  concediu medical. 
Potritivt comunicatului CNAS, emis vineri, în privinţa concediilor medicale, se intenţionează:

- creșterea limitei de vârstă de la 7 la 16 ani a copilului bolnav pentru care unul dintre părinți poate beneficia de concediu medical, pentru anumite afecțiuni grave. Lista acestor afecțiuni urmează a fi stabilită de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătății în colaborare cu CNAS şi va cuprinde unele boli rare, afecțiuni oncologice, afecțiuni hemato-oncologice, unele afecțiuni neurologice, HIV/SIDA;

- pentru situațiile în care părintele însoțește copilul la tratament într-o altă ţară, cu autorizarea prealabilă a Ministerului Sănătății sau a CNAS, cadru legal va fi modificat astfel încât certificatul de concediu medical pentru părintele însoțitor să poată fi eliberat,  pe baza unor documente justificative, unei rude de gradul întâi sau unei persoane împuternicite în acest sens. Atât documentele pe baza cărora se va elibera certificatul medical, cât şi certificatul medical vor putea fi transmise în format electronic sau pe suport  hârtie;

- eliminarea avizului direcției sanitare publice pentru certificatele de concediu medical eliberate persoanelor care însoțesc copilul bolnav în străinătate, urmare a unei autorizări a Ministerului Sănătății de a efectua tratament medical;

- pentru persoanele care însoțesc copilul bolnav în străinătate, dacă durata de acordare a serviciilor medicale cuprinde perioade din două sau mai multe luni calendaristice, medicul curant va putea acorda certificatele de concediu medical, pe baza actelor doveditoare traduse şi autentificate, fie lunar, astfel încât asiguratul să poată primi cu regularitate indemnizația de concediu medical, fie la momentul întoarcerii acestuia în tară, astfel cum este reglementat în prezent, respectiv în maxim 15 zile de la întoarcere;

- certificatele de concedii medicale vor putea fi eliberate de către medici și transmise către angajator fie pe suport de hârtie, fie în format electronic, în această din urmă situație certificatele de concedii medicale vor fi eliberate de medic și transmise de acesta direct angajatorului în format electronic;
Termenul de implementare a modificărilor legislative privind concediile medicale este trimestrul IV al acestui an.

Vezi aici principalele măsuri de debirocratizare. 

Alte stiri din Sanatate

Ultima oră